Dnia 18.03.2020 r. odbyło się Roczne Walne Zebranie Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A”.

Informujemy, że w związku z brakiem kworum, głosowanie prowadzone jest w drodze indywidualnego zbierania głosów.

W dniu 20 marca 2020 r. wszyscy Właściciele otrzymali do skrzynek pocztowych kartę do głosowania wraz ze skróconą treścią uchwał.

Prosimy o niezwłoczne wypełnienie i odrzucenie karty do głosowania do skrzynki przy Biurze Wspólnoty.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
    „Dzieci Warszawy 27a”

Informujemy, że w dniu 17 marca 2020 r. do wszystkich skrzynek pocztowych została przekazana informacja w zakresie zmiany miejsca Rocznego Zebrania Właścicieli. Zebranie Roczne odbędzie się w dniu

18 marca 2020 r. o godzinie 19:00

w Pomieszczeniu Technicznym – kl. B – 8 piętro

ul. Dzieci Warszawy 27A

02-495 Warszawa

W przypadku przekroczenia ilości osób uczestniczących w Zebraniu Rocznym powyżej ilości wskazanych w bieżących aktach prawnych (aktualnie 50 osób),  Zebranie Roczne zostanie przerwane.

Zarząd Wspólnoty (-)

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 02.03.20. otrzymali do skrzynek pocztowych:

1. Rozliczenie mediów za okres 01.07.19.-31.12.19.

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2019 r.

3. Zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli wraz z projektami uchwał.

4. Nowe naliczenia czynszowe uwzględniające zmianę stawki za wywóz nieczystości.

5. Hasło i login do kartoteki lokalu dostępnej on-line.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 06.03.20. Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

      „Dzieci Warszawy 27A”

Informujemy, iż w związku z podjęciem przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwały nr XXIV/676/2019 z dniem 1 marca 2020 r. ulega zmianie sposób naliczania opłat za odbiór nieczystości stałych. Przedmiotowa uchwała wprowadza opłatę w wysokości 65,00 zł od każdego gospodarstwa domowego. Opłata w/w wysokości obowiązuje gdy na terenie nieruchomości prowadzona jest zbiórka selektywna.

Nowe naliczenia czynszowe uwzględniające przedmiotową opłatę będą dystrybuowane wraz z rozliczeniem mediów za okres 01.07.19.-31.12.19.          w terminie 2-4 marzec 2020 r.

Zarząd Wspólnoty (-)

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, szampańskiej zabawy sylwestrowej oraz samych szczęśliwych chwil w nowym 2020 roku, życzy

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

© 2015 Wspólnota Mieszkaniowa Dzieci Warszawy 27a

Please publish modules in offcanvas position.