Zmiana stawki za wodę i ściekiW związku ze zmianą w dn. 27.01.24. przez
MPWiK stawki za dostarczenie wody oraz
odbiór ścieków z kwoty 10,88 pln/m 3 do
kwoty 11,46 pln/m 3 wszystkich z Państwa,
którzy chcą aby rozliczenie mediów było
wykonane wg. odczytów liczników prosimy o
przesłanie stanu liczników zimnej i ciepłej
wody do dnia 05 lutego 2024 r. na adres:


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokale, które nie przekażą stanu liczników lub
przekażą je po dn. 05 lutego 2024 r., zostaną
rozliczone proporcjonalnie tj. część zużycia
do dn. 27.01.24. zostanie policzona w stawce
10,88 pln a pozostała część w stawce 11,46
pln.

Opłaty czynszowe w tym zaliczki na media
nie ulegają zmianie.

Zarząd Wspólnoty (-)

OKRESOWY SPIS LICZNIKÓW

 

 

W dniu 21.12.23. (czwartek) do Państwa skrzynek

pocztowych zostały dostarczone karty na spis

liczników zimnej i ciepłej wody.

  Karty należy zwrócić do skrzynki kontaktowej

umieszczonej obok Biura Wspólnoty.

  Stany liczników można również przesyłać w formie

elektronicznej na adres poczty

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

    „Dzieci Warszawy 27a”

Wymiana ciepłomierzy obsługujących indywidualne lokale

 

 

Informujemy, że w dniu 30.10.23. (poniedziałek)

w godzinach 09:00-18:00 będzie prowadzona

wymiana liczników centralnego ogrzewania

wynikająca z końca okresu legalizacji obecnie

używanych urządzeń.

 

W trakcie wymiany liczników mogą pojawić się

krótkotrwałe przerwy w dostawie ciepła do

lokali. Liczniki wymieniane są w częściach

wspólnych i nie jest konieczna Państwa obecność.

 

Dokładamy starań aby prace zakończyły się

możliwie szybko.

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

   „Dzieci Warszawy 27A”

 

WYBORY DO SEJMU i SENATU

15 października 2023 r.

 

Mieszkańcy naszej Wspólnoty mają możliwość

oddania głosu w godzinach 7:00 - 21:00 w

obwodowej komisji wyborczej nr 701

w szkole podstawowej nr 360

ul. Dzieci Warszawy 42

 

 

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

   „Dzieci Warszawy 27A”

Rozpoczęcie sezonu grzewczego - odpowietrzenie grzejników

 

                 Informujemy, że w dn. 06.10.23. zostało uruchomione centralne ogrzewanie.

W niektórych lokalach może powstać konieczność odpowietrzenia grzejnika.

Aby odpowietrzyć grzejnik należy odkręcić płaskim śrubokrętem zawór

odpowietrzający znajdujący się po przeciwnej stronie grzejnika niż termostat

      (grzejniki pokojowe) lub na górze grzejnika (grzejniki w łazienkach). Grzejnik jest

       odpowietrzony gdy z zaworu przestanie wydobywać się powietrze.

W związku z wprowadzeniem działań mających na celu oszczędzanie energii:

  1. Centralne ogrzewanie sterowane jest przez czujnik pogodowy. W przypadku

                              temperatur zewnętrznych powyżej 14° C centralne ogrzewanie wyłączy się automatycznie. 

                           2.  Do czasu wystąpienia temperatur ujemnych zadana temperatura grzania na automatyce

została obniżona o 2º C.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

  „Dzieci Warszawy 27A”

Rozliczenie mediów za okres 01.01.23. - 30.06.23.

 

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie

pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn.

01.09.23. otrzymali do skrzynek pocztowych:

 

  Rozliczenie mediów za okres 01.01.23. - 30.06.23.

 

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach

otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 06.09.23.

(środa). Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym.

Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

Dodatkowy dyżur księgowy w Biurze Wspólnoty będzie miał miejsce w dn.

12.09.23. (wtorek) w godzinach 18:00-20:00.  

 

 

 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27A”

 

CAŁKOWITY BRAK WODY

Informujemy, iż w związku z:


1. przeglądem rocznym obu kotłowni,
2. pracami naprawczymi na magistrali głównej,
3. wymianą zaworów w indywidualnych lokalach


w dniu 18 lipca 2023 r. (wtorek) w godz.
08:00-21:30 nastąpi przerwa w dostawie
zimnej i ciepłej wody w całym budynku.


w dniu 19 lipca 2023 r. (środa) w godz. 08:00-
18:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody
w kl. A, B, C i D oraz czasowe wyłączenia
zimnej wody w kl. D oraz kl. F.


Dokładamy starań aby prace zakończyły się o
wskazanej godzinie. Ze względu na złożoność
prac (prace będą wykonywać 4 brygady 2 firm
wykonawczych), na etapie napełniania instalacji
mogą wystąpić nieplanowane zdarzenia, które
spowodują opóźnienie w przywróceniu wody w
budynku.


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”

OKRESOWY SPIS LICZNIKÓWW dniu 22.06.23. (czwartek) do Państwa skrzynek
pocztowych zostały dostarczone karty na spis
liczników zimnej i ciepłej wody.

Karty należy zwrócić do skrzynki kontaktowej
umieszczonej obok Biura Wspólnoty.

Stany liczników można również przesyłać w formie
elektronicznej na adres poczty


zarzad @dzieciwarszawy27a.pl


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27a”

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ

Informujemy że w dniach 22-25.05.2023 (poniedziałek – czwartek)

będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych lokalach. 

 

Przegląd  będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30

według następującego harmonogramu:

 

22.05.23. (poniedziałek) – klatka E

23.05.23. (wtorek) – klatka F

24.05.23. (środa) – klatka G

25.05.23. (czwartek) – termin dodatkowy 

 

Właścicieli, którzy nie będą obecni w/w terminach, prosimy o

zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w

dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu

500 287 995. 

 

W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany

będzie dopływ gazu. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania

budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik

lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez

odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i

kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

         „Dzieci Warszawy 27a”

 

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJInformujemy że w dniach 15-18.05.2023 (poniedziałek – czwartek)
będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych
lokalach.


Przegląd będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30 według
następującego harmonogramu:

15.05.23. (poniedziałek) – klatka A
16.05.23. (wtorek) – klatka B
17.05.23. (środa) – klatka C
18.05.23. (czwartek) – klatka D

Właścicieli, którzy nie będą obecni w/w terminach, prosimy o
zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w
dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu
500 287 995.


W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany
będzie dopływ gazu.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania
budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik
lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez
odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i
kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27a”

Święta Wielkanocne

Radosnych, spędzonych z

najbliższymi w zdrowiu

i rodzinnej atmosferze

Świąt Wielkiej Nocy

 

życzy

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

 

GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMIDnia 29.03.2023 r. odbyło się Roczne
Walne Zebranie Właścicieli Wspólnoty
Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A”.

Informujemy, że w związku z brakiem
kworum, głosowanie prowadzone jest w
drodze indywidualnego zbierania głosów.

Zapraszamy do głosowania nad
uchwałami codziennie w godzinach
otwarcia Biura Wspólnoty.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”

Sprawozdanie za rok 2022 i zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli

 

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie

pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn.

16.03.23. otrzymali do skrzynek pocztowych:

 

1.Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2022,

2.Zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli wraz z projektami uchwał.

 

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia

Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 21.03.23. (wtorek).

 

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym.

Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27A”

 

Rozliczenie mediów za okres 01.07.22. - 31.12.22.

 

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie

pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych

w dn. 02.03.23. otrzymali do skrzynek pocztowych:

 

       Rozliczenie mediów za okres 01.07.22. - 31.12.22.

 

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach

otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 08.03.23. (środa).

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym.

Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki. 

 

Dodatkowy dyżur księgowy w Biurze Wspólnoty będzie miał miejsce

w dn. 07.03.23. (wtorek) w godzinach 18:00-20:00.  


 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 

     „Dzieci Warszawy 27A”

 

Spis liczników Styczeń 2023

  Zmiana stawki za wodę i ścieki

 

  W związku ze zmianą w dn. 27.01.23. przez MPWiK stawki za dostarczenie

  wody oraz odbiór ścieków z kwoty 9,85 pln/m3 do kwoty 10,88 pln/m3

wszystkich z Państwa, którzy chcą aby rozliczenie mediów było wykonane

            wg. odczytów liczników prosimy o przesłanie stanu liczników zimnej i ciepłej

       wody do dnia 05 lutego 2023 r. na adres:

 

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Lokale, które nie przekażą stanu liczników, za okres styczeń-czerwiec 2023

  lub przekażą je po dn. 05 lutego 2023 r., zostaną rozliczone proporcjonalnie

tj. część zużycia do dn. 27.01.23. zostanie policzona w stawce 9,85 pln

a pozostała część w stawce 10,88 pln.  

 

      Opłaty czynszowe w tym zaliczki na media nie ulegają zmianie.

 

 

 Zarząd Wspólnoty (-) 

OKRESOWY SPIS LICZNIKÓW

W dniu 22.12.22. (czwartek) do Państwa skrzynek pocztowych zostały dostarczone karty na spis liczników zimnej i ciepłej wody.

 

Karty należy zwrócić do skrzynki kontaktowej umieszczonej obok Biura Wspólnoty.

 

Stany liczników można również przesyłać w formie elektronicznej na adres poczty Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

    „Dzieci Warszawy 27a”

Rozpoczęcie sezonu grzewczego - odpowietrzenie grzejników

Informujemy, że w dn. 20.09.22. zostało uruchomione centralne ogrzewanie.

 

W niektórych lokalach może powstać konieczność odpowietrzenia grzejnika.

 

Aby odpowietrzyć grzejnik należy odkręcić płaskim śrubokrętem zawór odpowietrzający znajdujący się po przeciwnej stronie grzejnika niż termostat (grzejniki pokojowe) lub na górze grzejnika (grzejniki w łazienkach). Grzejnik jest odpowietrzony gdy z zaworu przestanie wydobywać się powietrze.

 

W związku z wprowadzeniem działań mających na celu oszczędzanie energii:

 

 1. Centralne ogrzewanie sterowane jest przez czujnik pogodowy. W przypadku temperatur zewnętrznych powyżej 14oC centralne   ogrzewanie   wyłączy się automatycznie.

 2. Do czasu wystąpienia temperatur ujemnych zadana temperatura grzania na automatyce została obniżona o 2 oC.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

      „Dzieci Warszawy 27A”

Rozliczenie mediów za I półrocze 2022 r.

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 01.09.22. otrzymali do skrzynek pocztowych:

 

       Rozliczenie mediów za okres 01.01.22. - 30.06.22.

 

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 08.09.22. (czwartek). Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

Dodatkowy dyżur księgowy w Biurze Wspólnoty będzie miał miejsce w dn. 06.09.22. (wtorek) w godzinach 18:00-20:00.  

 

 

 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27A”

Brak wody w dniu 19 sierpnia 2022 r.

Informujemy, iż w związku z pracami naprawczymi na magistrali głównej w garażu w obrębie kl. A i kl. B 

w dniu 19 sierpnia 2022 r. (piątek) w godz. 08:30-18:00 nastąpi przerwa w dostawie: 

 

1.    zimnej i ciepłej wody w kl. A i kl. B

2.        ciepłej wody w kl. C oraz lokalach 76A, 106, 108, 111, 112, 115, 116, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 131, 132, 135, 136, 139  

 

Dokładamy starań aby prace zakończyły się o wskazanej godzinie.  

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A”

OKRESOWY SPIS LICZNIKÓW

OKRESOWY SPIS LICZNIKÓW

 

W dniu 23.06.22. (czwartek) do skrzynek pocztowych

zostały dostarczone karty na spis liczników zimnej i ciepłej wody.

 

Karty należy zwrócić do skrzynki kontaktowej

umieszczonej obok Biura Wspólnoty.

 

Stany liczników można również przesyłać w formie elektronicznej

na adres poczty Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

    „Dzieci Warszawy 27a”

Całkowity BRAK WODY

Informujemy, iż w związku z: 

 

1. przeglądem rocznym obu kotłowni,

2. pracami naprawczymi na magistrali głównej,

3. wymianą zaworów w indywidualnych lokalach   

 

w dniu 02 czerwca 2022 r. (czwartek) w godz. 08:00-21:30 nastąpi przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody w całym budynku.   

Dokładamy starań aby prace zakończyły się o wskazanej godzinie.

Ze względu na złożoność prac (prace będzie wykonywać 7 brygad 3 firm wykonawczych), na etapie napełniania instalacji mogą wystąpić nieplanowane zdarzenia, które spowodują opóźnienia.  

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej          

„Dzieci Warszawy 27A”

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ kl. E, F i G

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ!

 

Informujemy że w dniach 23-26.05.2022 (poniedziałek – czwartek) będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych lokalach.

 

Przegląd  będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30 według następującego harmonogramu:

 

23.05.22. (poniedziałek) – klatka E

24.05.22. (wtorek) – klatka F

25.05.22. (środa) – klatka G

26.05.22. (czwartek) – termin dodatkowy

 

Właścicieli, którzy nie będą obecni w/w terminach, prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu 500 287 995.

 

W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany będzie dopływ gazu.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

         „Dzieci Warszawy 27a”

Roczne Zebranie Właścicieli za rok 2021

 

 ZAPROSZENIE

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A” działając zgodnie z zapisem art. 30 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. Z 1994r. Nr 58 poz. 388 z póź. zm.) o własności lokali informuje, że dn. 18.05.2022 r. o godzinie 19:00 zwołuje Roczne Walne Zebranie Właścicieli Lokali przełożone z 1 kwartału 2022 roku. Miejsce zebrania – Dom Kultury Kolorowa – BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI WARSZAWA URSUS ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa, sala na wprost wejścia.

 

     Porządek Rocznego Zebrania Właścicieli Lokali:

1.        Otwarcie zebrania.

2.        Wybór Przewodniczącego zebrania.

3.        Wybór Sekretarza i Komisji: Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał.

4.       Przyjęcie porządku obrad.

5.       Sprawozdanie z pracy Zarządu za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

6.       Dyskusja nad sprawozdaniem z pracy Zarządu.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Wspólnoty i udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty (uchwała 1/2022).

8.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu gospodarczego (uchwała 2/2022).

9.       Podjęcie uchwały w sprawie planu remontów na rok 2022 (uchwała 3/2022).

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zakupu lampy UV oraz niezbędnych ilości soli technologicznej do Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w budynku Wspólnoty (uchwała 4/2022).

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 8/2011 – wydatki z funduszu remontowego (uchwała 5/2022).

12.    Dyskusja – wolne wnioski. Przedstawienie wniosków przez Komisję Wniosków i Uchwał.

13.    Zamknięcie zebrania.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

        „Dzieci Warszawy 27a”

 

 

Roczne Zebranie Właścicieli za rok 2020


ZAPROSZENIE

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A” działając zgodnie z zapisem art. 30 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. Z 1994r. Nr 58 poz. 388 z póź. zm.) o własności lokali informuje, że dn. 18.05.2022 r. o godzinie 19:00 zwołuje Roczne Walne Zebranie Właścicieli Lokali przełożone z roku 2021. Miejsce zebrania – Dom Kultury Kolorowa – BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI WARSZAWA URSUS ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa, sala na wprost wejścia.

 

Porządek Rocznego Zebrania Właścicieli Lokali:

1.        Otwarcie zebrania.

2.        Wybór Przewodniczącego zebrania.

3.        Wybór Sekretarza i Komisji: Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał.

4.        Przyjęcie porządku obrad.

5.        Sprawozdanie z pracy Zarządu za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

6.        Dyskusja nad sprawozdaniem z pracy Zarządu.

7.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Wspólnoty i udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty (uchwała 1/2021).

8.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu gospodarczego (uchwała 2/2021).

9.        Podjęcie uchwały ws. Regulaminu rozliczenia kosztów odpadów (uchwała 2a/2021).

10.     Podjęcie uchwał w sprawie remontów (uchwała 3a, 3b/2021).

11.     Podjęcie uchwały w sprawie zakupu lampy UV oraz niezbędnych ilości soli technologicznej do Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w budynku Wspólnoty (uchwała 4/2021).

12.     Dyskusja – wolne wnioski. Przedstawienie wniosków przez Komisję Wniosków i Uchwał.

13.     Zamknięcie zebrania.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

        „Dzieci Warszawy 27a”

 

 

 

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ kl. A, B, C i D

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ

 

Informujemy że w dniach 16-19.05.2022 (poniedziałek – czwartek) będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych lokalach.

 

Przegląd  będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30 według następującego harmonogramu:

 

16.05.22. (poniedziałek) – klatka A

17.05.22. (wtorek) – klatka B

18.05.22. (środa) – klatka C

19.05.22. (czwartek) – klatka D

 

Właścicieli, którzy nie będą obecni w/w terminach, prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu 500 287 995.

 

W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany będzie dopływ gazu.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”

 

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

         „Dzieci Warszawy 27a”

Sprawozdanie z pracy Zarządu

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie
pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn.
24.03.22. otrzymali do skrzynek pocztowych:

1.Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2021 r.,
2.Zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli wraz z projektami uchwał.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach
otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 30.03.22. (środa).

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu
poleconego obciąża adresata przesyłki.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”

ROZLICZENIE MEDIÓW ZA II PÓŁROCZE 2021

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 02.03.22. otrzymali do skrzynek pocztowych:

       Rozliczenie mediów za okres 01.07.21. - 31.12.21.

      
Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 07.03.22. (poniedziałek).

 
Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
    „Dzieci Warszawy 27A”

NOWE NALICZENIA CZYNSZOWE

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie
pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn.
04.01.22. otrzymali do skrzynek pocztowych:

Nowe naliczenia czynszowe obowiązujące od dn. 01 stycznia 2022 r.
(zmiana opłat za wywóz nieczystości stałych wg. nowej uchwały M.St. Warszawy – stawka 85,00 pln/lokal)

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach
otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 07.01.22.
(piątek).

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu
poleconego obciąża adresata przesyłki.,

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A"

NOWY SYSTEM ROZLICZEŃ ZA ŚMIECI

Informujemy, że 16 grudnia 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały w części wprowadzającej zróżnicowanie wysokości stawek opłaty w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Z powodu ww. rozstrzygnięcia, 17 grudnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła kolejną zmianę metody ustalania opłaty za odbiór nieczystości.
 
W zabudowie wielolokalowej będzie obowiązywała stała wysokość opłaty – 85 zł niezależnie od powierzchni gospodarstwa domowego.
 
W związku z powyższym wszystkich z Państwa, których lokale są niezamieszkałe prosimy o pisemne złożenie w Biurze Wspólnoty stosownej informacji o tym fakcie do dnia 30 grudnia 2021 r. Nowe naliczenia czynszowe będą dystrybuowane do skrzynek pocztowych po 4 stycznia 2022 r.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
"Dzieci Warszawy 27a"

OKRESOWY SPIS LICZNIKÓW

W dniu 22.12.21. (środa) zostały dostarczone Państwu karty na spis liczników ciepłej i zimnej wody.
Karty należy zwrócić do skrzynki kontaktowej umieszczonej obok Biura Wspólnoty do dnia 31 grudnia 2021 r.
Stany liczników można również przesyłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozpoczęcie sezonu grzewczego - odpowietrzenie grzejników

Informujemy, że w dn. 17.09.21. zostało uruchomione centralne ogrzewanie.

W niektórych lokalach może powstać konieczność odpowietrzenia grzejnika.

Aby odpowietrzyć grzejnik należy odkręcić płaskim śrubokrętem zawór odpowietrzający znajdujący się po przeciwnej stronie grzejnika niż termostat (grzejniki pokojowe) lub na górze grzejnika (grzejniki w łazienkach). Grzejnik jest odpowietrzony gdy z zaworu przestanie wydobywać się powietrze.

Centralne ogrzewanie sterowane jest przez czujnik pogodowy. W przypadku temperatur zewnętrznych powyżej 17 o C centralne ogrzewanie wyłącza się automatycznie.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”

DODATKOWE TERMINY NA WYMIANĘ WODOMIERZY

WYMIANY LICZNIKÓW ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY
W INDYWIDUALNYCH LOKALACH,W KTÓRYCH
NIE WYMIENIONO LICZNIKÓW W PIERWSZYM TERMINIE

 

Zarząd Wspólnoty informuje, że w dniach 06-08.09.2021 (poniedziałek-środa) będzie prowadzona wymiana liczników zimnej i ciepłej wody w indywidualnych lokalach w których nie wymieniono liczników w pierwszym terminie.

Prace prowadzone będą w godzinach 11:00 – 19:00 według następującego harmonogramu:

06.09.21. (poniedziałek) – kl. A i kl. B
07.09.21. (wtorek) – kl. C, kl. D i kl. E
08.09.21. (środa)  –  kl. F i kl. G

Właścicieli, którzy chcą dokonać zmiany terminu wymiany liczników w zakresie w/w harmonogramu, prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty.

Prosimy o takie przygotowanie dostępu do liczników zimnej i ciepłej wody aby możliwe było bezkolizyjne wykonanie prac.

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
      „Dzieci Warszawy 27a”

Rozliczenie Mediów za I półrocze 2021

 

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 27.08.21. otrzymali do skrzynek pocztowych:

 

       Rozliczenie mediów za okres 01.01.21. - 30.06.21.
Nowe naliczenia czynszowe obowiązujące od dn. 01 września 2021 r.
(zmiana opłat za wywóz nieczystości stałych na podstawie aktualnych zużyć wody)

         

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 07.09.21. (wtorek).

 

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27A”

 

CAŁKOWITY BRAK WODY

Informujemy, iż w związku z przeglądem rocznym obu
kotłowni oraz równolegle prowadzonymi pracami
naprawczymi na magistrali głównej w dniu 10 sierpnia
2021 r. (wtorek) w godz. 08:00-20:00 nastąpi
przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody w całym
budynku.

Dokładamy starań aby prace zakończyły się możliwie
szybko.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”

WYMIANA LICZNIKÓW ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY W INDYWIDUALNYCH LOKALACH

Zarząd Wspólnoty informuje, że w dniach 19-23.07.2021
(poniedziałek – piątek) będzie prowadzona wymiana liczników zimnej i ciepłej wody w indywidualnych lokalach.
Prace prowadzone będą w godzinach 10:00 – 18:00 według
następującego harmonogramu:

19.07.21. (poniedziałek) – lokale od 1 do 34
20.07.21. (wtorek) – lokale od 35 do 87
21.07.21. (środa) – lokale od 88 do 139
22.07.21. (czwartek) – lokale od 140-193
23.07.21. (piątek) – lokale 194-241

Właścicieli, którzy chcą dokonać zmiany terminu wymiany liczników w zakresie w/w harmonogramu, prosimy o zgłoszenie się do Biura
Wspólnoty.
Prosimy o takie przygotowanie dostępu do liczników zimnej i ciepłej
wody aby możliwe było bezkolizyjne wykonanie prac.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
"Dzieci Warszawy 27a"

OKRESOWY SPIS LICZNIKÓW

W dniu 24.06.21. (czwartek) zostaną dostarczone
Państwu karty na spis liczników ciepłej i zimnej wody.

Karty należy zwrócić do skrzynki kontaktowej
umieszczonej obok Biura Wspólnoty.

Stany liczników można również przesyłać w formie
elektronicznej na adres
zarzad @dzieciwarszawy27a.pl

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27a”

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ!

Informujemy że w dniach 24-27.05.2021 (poniedziałek – czwartek) będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych lokalach.

Przegląd  będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30 według następującego harmonogramu:

24.05.21. (poniedziałek) – klatka E

25.05.21. (wtorek) – klatka F

26.05.21. (środa) – klatka G

27.05.21. (czwartek) – termin dodatkowy

Właściciele którzy nie będą obecni w/w terminach prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu 531 531 630.

W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany będzie dopływ gazu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
     „Dzieci Warszawy 27a”

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ

Informujemy że w dniach 17-20.05.2021 (poniedziałek – czwartek) będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych lokalach.

Przegląd  będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30 według następującego harmonogramu:

17.05.21. (poniedziałek) – klatka A

18.05.21. (wtorek) – klatka B

19.05.21. (środa) – klatka C

20.05.21. (czwartek) – klatka D

Właściciele którzy nie będą obecni w/w terminach prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu 531 531 630.

W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany będzie dopływ gazu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
     „Dzieci Warszawy 27a”

INFORAMCJE

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 29.03.21. otrzymali do skrzynek pocztowych:

 

1.Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2020 r.,
2.Projekty uchwał oraz porządek Zebrania Rocznego,
3.Nowe naliczenia czynszowe uwzględniające zmianę stawki za wywóz nieczystości,

 

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach
otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 31.03.21. (środa).

 

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
    „Dzieci Warszawy 27A”

Rozliczenie mediów za drugą połowę 2020

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 25.02.21. otrzymali do skrzynek pocztowych:

Rozliczenie mediów za okres 01.07.20. - 31.12.20.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 04.03.21. (czwartek).

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27A”

Komunikat o pracach MPWiK

Prace na magistrali zasilającej w wodę rejon tzw. Pasma Pruszkowskiego (Ursus, Włochy, Michałowice, Reguły, Pruszków, Piastów).

W związku z niezbędnymi do wykonania pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w nocy, z piątku na sobotę 09-10.10.2020, w godzinach od godz. 23:30 do godz. 5:30 nastąpi całkowita przerwa w dostawach wody w rejonie tzw. Pasma Pruszkowskiego, co jest związane z kontynuowanymi pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na wysokości Al. Jerozolimskich 154 w Warszawie.

Przepraszamy mieszkańców za utrudnienia związane z prowadzonymi przez nas działaniami. Prosimy o wcześniejsze zgromadzenie zapasów wody.

 

Administracja (-)

Rowerownia - porządki

W związku z koniecznością usunięcia rowerów, które zalegają porzucone w stojakach rowerowych zlokalizowanych w garażu podziemnym informujemy, że od dnia 15.10.2020 (czwartek) wydawane są nowe znaczniki rowerowy. Po tym terminie rowery nie posiadające nowych znaczników, zostaną uprzątnięte ze stojaków w garażu podziemnym. Powyższe działanie podejmowane są na wnioski Właścicieli.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
"Dzieci Warszawy 27A"

Rozliczenie mediów za pierwszą połowę 2020

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie
pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn.
27.08.20. otrzymali do skrzynek pocztowych:

1.Rozliczenie mediów za okres 01.01.20. - 30.06.20.
2.Informację o podjętych uchwałach nr 1-4/2020
3.Zawiadomienie o wysokości zaliczek na utrzymanie części wspólnych,
które obowiązują od dn. 01 września 2020 r.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach
otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 04.09.20.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu
poleconego obciąża adresata przesyłki.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”

BRAK CIEPŁEJ WODY

Informujemy, iż w związku z całkowitą wymianą instalacji wody użytkowej w kotłowni w kl. F w dniach 11.08.20. (wtorek) – 15.08.20. (sobota) nastąpią przerwy w dostawie ciepłej wody.

Dokładamy starań aby ciepła woda była dostępna w godzinach 19:00-8:00. Biorąc pod uwagę złożoność prac jak też występujące komplikacje informujemy, że przerwy w dostawie ciepłej wody mogą przekroczyć 24 godziny.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

28 Czerwca 2020

 Mieszkańcy naszej Wspólnoty mają możliwość oddania głosu w godzinach 7:00 - 21:00 w obwodowej komisji wyborczej nr 701 mieszczącej się w Szkole podstawowej nr 360,
 przy ulicy Dzieci Warszawy 42 w Warszawie.

 

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”

Mycie garażu

W związku z interwencyjnym myciem płyty garażu po ostatnich intensywnych opadach atmosferycznych – w dniach 12, 13 i 14 czerwca 2020 r. (piątek, sobota i niedziela) prosimy o parkowanie samochodów w godzinach 10:00-16:00  na zewnętrznych miejscach parkingowych.

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
      „Dzieci Warszawy 27A”

Informacja

Zarząd Wspólnoty informuje, że uruchomienie fontanny, ustawienie ławek na dziedzińcu oraz otwarcie placu zabaw nastąpi dopiero po zniesieniu obostrzeń wynikających z wprowadzonego stanu epidemicznego.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27A”

Segregacja odpadów

Informujemy, że w dn. 10 kwietnia 2020 r. MPO zaprzestało odbioru pojemników w których znajdują się nieselekcjonowane odpady.

W związku z powyższą sytuacją prosimy wszystkich Właścicieli o prawidłową segregację odpadów.

Brak segregacji odpadów będzie skutkował naliczeniem podwójnych opłat za wywóz nieczystości stałych dla wszystkich Właścicieli mieszkań tj. 130,00 pln/lokal.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Najlepsze życzenia!!!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Zarząd Wspólnoty w sposób szczególny życzy wszystkim Właścicielom oraz Mieszkańcom – zdrowia, optymizmu oraz pogody ducha!

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”

GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI

Dnia 18.03.2020 r. odbyło się Roczne Walne Zebranie Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A”.

Informujemy, że w związku z brakiem kworum, głosowanie prowadzone jest w drodze indywidualnego zbierania głosów.

W dniu 20 marca 2020 r. wszyscy Właściciele otrzymali do skrzynek pocztowych kartę do głosowania wraz ze skróconą treścią uchwał.

Prosimy o niezwłoczne wypełnienie i odrzucenie karty do głosowania do skrzynki przy Biurze Wspólnoty.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
    „Dzieci Warszawy 27a”

 

Roczne Walne Zebranie Właścicieli

Informujemy, że w dniu 17 marca 2020 r. do wszystkich skrzynek pocztowych została przekazana informacja w zakresie zmiany miejsca Rocznego Zebrania Właścicieli. Zebranie Roczne odbędzie się w dniu

18 marca 2020 r. o godzinie 19:00

w Pomieszczeniu Technicznym – kl. B – 8 piętro

ul. Dzieci Warszawy 27A

02-495 Warszawa

W przypadku przekroczenia ilości osób uczestniczących w Zebraniu Rocznym powyżej ilości wskazanych w bieżących aktach prawnych (aktualnie 50 osób),  Zebranie Roczne zostanie przerwane.

Zarząd Wspólnoty (-)

Zebranie Walne 2020 i rozliczenie mediów

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 02.03.20. otrzymali do skrzynek pocztowych:

1. Rozliczenie mediów za okres 01.07.19.-31.12.19.

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2019 r.

3. Zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli wraz z projektami uchwał.

4. Nowe naliczenia czynszowe uwzględniające zmianę stawki za wywóz nieczystości.

5. Hasło i login do kartoteki lokalu dostępnej on-line.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 06.03.20. Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”

Podwyżka opłat za wywóz nieczystości

Informujemy, iż w związku z podjęciem przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwały nr XXIV/676/2019 z dniem 1 marca 2020 r. ulega zmianie sposób naliczania opłat za odbiór nieczystości stałych. Przedmiotowa uchwała wprowadza opłatę w wysokości 65,00 zł od każdego gospodarstwa domowego. Opłata w/w wysokości obowiązuje gdy na terenie nieruchomości prowadzona jest zbiórka selektywna.

Nowe naliczenia czynszowe uwzględniające przedmiotową opłatę będą dystrybuowane wraz z rozliczeniem mediów za okres 01.07.19.-31.12.19.          w terminie 2-4 marzec 2020 r.

Zarząd Wspólnoty (-)

Najlepsze życzenia!!!

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, szampańskiej zabawy sylwestrowej oraz samych szczęśliwych chwil w nowym 2020 roku, życzy

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Przegląd systemów p.poż.

Informujemy, że w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) w godzinach 08:30-13:00 będzie miał miejsce okresowy przegląd urządzeń p.poż. w budynku Wspólnoty. W trakcie przeglądu mogą pojawić się chwilowe spadki ciśnienia wody, zanik napięcia oraz zanik ogrzewania.

Za wszelkie niedogodności z góry przepraszamy. Dokładamy wszelkich starań aby ewentualne zakłócenia były jak najkrótsze.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”

ZMIANA FIRMY OCHRONIARSKIEJ

Informujemy, że w dniu 1 listopada 2019 r. nastąpi zmiana firmy ochraniającej osiedle. Powodem zmiany firmy ochroniarskiej są opóźnienia w wypłatach pensji dla pracowników.

Firmę City Security zastąpi firma Polpatrol Security.

Numer telefonu kontaktowego do OCHRONY pozostaje bez zmian – 502 740 434.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27A”

WYBORY do Parlamentu 2019

13 PAŹDZIERNIKA 2019

Mieszkańcy naszej Wspólnoty mają możliwość oddania głosu w godzinach 7:00 - 21:00 w obwodowej komisji wyborczej nr 701

ul. Dzieci Warszawy 42.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
           „Dzieci Warszawy 27A”

Rozliczenia Mediów

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 30.08.19. otrzymali do skrzynek pocztowych: 

        1.Rozliczenie mediów za okres 01.01.19. - 30.06.19.

        2.Informację o podjętych uchwałach nr 1-4/2019

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 09.09.19. 

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki. 

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”


 

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie

pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn.

30.08.19. otrzymali do skrzynek pocztowych:

1.Rozliczenie mediów za okres 01.01.19. - 30.06.19.

2.Informację o podjętych uchwałach nr 1-4/2019

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach

otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 09.09.19.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu

poleconego obciąża adresata przesyłki.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A” 

Strona 1 z 1

Roczny przegląd kotłowni

Informujemy, że w związku z okresowym przeglądem kotłowni w dn. 17.07.2019 (środa) w godz. 07:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie ciepłej wody w indywidualnych lokalach. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
       „Dzieci Warszawy 27A”

BRAK WODY

Informujemy, iż w związku z pracami MPWiK na magistrali pruszkowskiej wystąpi brak wody w dniach 25.06.19. (wtorek) od godziny 9:00 do 26.06.19. (środa) do godziny 21:00.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
      "Dzieci Wraszawy 27a"

SPIS LICZNIKÓW

Informujemy iż w dniu 13.06.19 zostały dostarczone Państwu karty na spis liczników ciepłej i zimnej wody.
prosimy o wypełnienie karty i wrzucenie jej do do skrzynki kontaktowej umieszczonej obok Biura Wspólnoty do 30.06.19.
Stany liczników można również przesyłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej
      "Dzieci Warszawy 27A"

PRZEGLĄD KOMINOWY

Informujemy, że dn. 27-28.05.19. prowadzony będzie prowadzony przegląd kominowy.

Przegląd będzie wykonywany z dachu budynku przy użyciu kamery. Za wszelkie niedogodności (odgłosy) w trakcie przeglądu przepraszamy.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

       „Dzieci Warszawy 27A”

WYBORY do Parlamentu Europejskiego 2019

26 MAJA 2019

Mieszkańcy naszej Wspólnoty mają możliwość oddania głosu w godzinach 7:00 - 21:00 w obwodowej komisji wyborczej nr 701

ul. Dzieci Warszawy 42.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ!

Informujemy że w dniach 20-23.05.2019 (poniedziałek – czwartek) będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych lokalach.

Przegląd będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30 według następującego harmonogramu:

20.05.19. (poniedziałek) – klatka E

21.05.19. (wtorek) – klatka F

22.05.19. (środa) – klatka G

23.05.19. (czwartek) – termin dodatkowy

Właściciele którzy nie będą obecni w/w terminach prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu 531 531 630.

W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany będzie dopływ gazu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27a”

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ

Informujemy że w dniach 13-16.05.2019 (poniedziałek – czwartek)
będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych
lokalach.
Przegląd będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30 według
następującego harmonogramu:

    13.05.19. (poniedziałek) – klatka A
    14.05.19. (wtorek) – klatka B
    15.05.19. (środa) – klatka C
    16.05.19. (czwartek) – klatka D

Właściciele którzy nie będą obecni w/w terminach prosimy o
zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w
dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu
531 531 630.
W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany
będzie dopływ gazu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania
budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik
lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez
odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i
kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27a”

ZAPROSZENIE

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A” działając zgodnie z zapisem art. 30 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. Z 1994 r. Nr 58 poz. 388 z poz. zm.) o własności lokali informuje, że dnia 13.03.2019 r. o godzinie 19:00 zwołuje Roczne Walne Zebranie Właścicieli Lokali. Miejsce zebrania – Dom Kultury Kolorowa – BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI WARSZAWA URSUS ul. Generała Kazimierza Sosnowskiego 16, 02-495 Warszawa, sala na wprost wejścia.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrana.
 3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem z pracy Zarządu.
 7. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Wspólnoty i udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty (Uchwała 1/2019).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu gospodarczego (Uchwałą 2/2019).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie remontów (Uchwałą 3a, 3b, 3c/2019).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu lampy UV, wymiany złoża węgla aktywnego wraz z głowicą oraz niezbędnych ilości soli technologicznej do Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w budynku Wspólnoty (Uchwała 4/2019).
 11. Dyskusja - wolne wnioski. Przedstawienie wniosków przez Komisje Wniosków i Uchwał.
 12. Zamknięcie zebrania.

Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej

„Dzieci warszawy 27A”

Uwaga!

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 26.02.19. otrzymali do skrzynek pocztowych:

1. Rozliczenie mediów za okres 01.06.18.-31.12.18.,

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2018 r.,

3. Zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli wraz z projektami uchwał.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 04.03.19.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27A”

SPIS LICZNIKÓW

Dnia 20.12.2018 zostały dostarczone państu karty na spis liczników ciepłej i zimnej wody.

Prosimy o pilne wypełnienie karty i wrzucenie jej do skrzynki kontaktowej umieszczonej obok Biura Wspólnoty.

Stany liczników można również przesyłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
     "Dzieci Warszawy 27A"

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Wystrzałowej zabawy sylwestrowej oraz samych szczęśliwych dni w nowym 2019 roku, życzy

 


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 

     oraz Administracja

Pomagamy Świętemu Mikołajowi

Informujemy, że istnieje możliwość pozostawienia paczek przez kurierów w Biurze Wspólnoty. W celu ustalenia godziny przekazania przesyłki prosimy o kontakt pod nr 531-531-630 bądź 500-287-995.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27A

Brak wody

Informujemy, iż w związku z awarią magistrali wodnej na ulicy Dzieci Warszawy i trudnościami w prowadzeniu prac naprawczych (zalewanie wykopu) przywrócenie zasilania planowane jest na godzinę 20:00.

 

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej
      "Dzieci Warszawy 27a"

Mycie garażu Listopad 2018

W związku z myciem płyty garażu w dniach 29 i 30 listopada 2018 r. (czwartek i piątek) prosimy o parkowanie samochodów w godzinach 9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

     Administracja
„Dzieci Warszawy 27A”

Przegląd systemów p.poż.

Informujemy, że w dniu 28 listopada 2018 r. (środa) w godzinach 08:30-13:00 będzie miał miejsce okresowy przegląd urządzeń p.poż. w budynku Wspólnoty. W trakcie przeglądu mogą pojawić się chwilowe spadki ciśnienia wody, zanik napięcia oraz zanik ogrzewania.

Za wszelkie niedogodności z góry przepraszamy. Dokładamy wszelkich starań aby ewentualne zakłócenia były jak najkrótsze.

      Administracja
„Dzieci Warszawy 27A”

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

I tura

21 października 2018

 

Mieszkańcy naszej Wspólnoty mają możliwość oddania głosu w godzinach 7:00 - 21:00 w obwodowej komisji wyborczej nr 701

W Zespole Szkół przy

ul. Dzieci Warszawy 42.

 

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

          „Dzieci Warszawy 27A”

PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Informujemy że w dniach 01-04.10.2018 (poniedziałek – czwartek) będzie prowadzony przegląd instalacji elektrycznej w indywidualnych lokalach.

Przegląd będzie prowadzony w godzinach 17:00 – 20:30 według następującego harmonogramu:

08.10.18. (poniedziałek) – klatka E

09.10.18. (wtorek) – klatka F

10.10.18. (środa) – klatka G

11.10.18. (czwartek) – lokale usługowe

Właściciele którzy nie będą obecni w/w terminach prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu 531 531 630.

W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona dostawca energii elektryczne może wstrzymać dostawę prądu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

         „Dzieci Warszawy 27a”

PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Informujemy że w dniach 01-04.10.2018 (poniedziałek – czwartek) będzie prowadzony przegląd instalacji elektrycznej w indywidualnych lokalach.

Przegląd będzie prowadzony w godzinach 17:00 – 20:30 według następującego harmonogramu:

01.10.18. (poniedziałek) – klatka A

02.10.18. (wtorek) – klatka B

03.10.18. (środa) – klatka C

04.10.18. (czwartek) – klatka D

Właściciele którzy nie będą obecni w/w terminach prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu 531 531 630.

W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona dostawca energii elektryczne może wstrzymać dostawę prądu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

         „Dzieci Warszawy 27a”

Rozpoczęcie sezonu grzewczego - odpowietrzenie grzejników

Informujemy, że w dn. 25.09.18. zostało uruchomione centralne ogrzewanie.

W niektórych lokalach może powstać konieczność odpowietrzenia grzejnika.

Aby odpowietrzyć grzejnik należy odkręcić płaskim śrubokrętem zawór odpowietrzający znajdujący się po przeciwnej stronie grzejnika niż termostat (grzejniki pokojowe) lub na górze grzejnika (grzejniki w łazienkach). Grzejnik jest odpowietrzony gdy z zaworu przestanie wydobywać się powietrze.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

         „Dzieci Warszawy 27A”

Mycie garażu Sierpień 2018

W związku z myciem płyty garażu w dniach 30 i 31 sierpnia 2018 r. (czwartek i piątek) prosimy o parkowanie samochodów w godzinach 9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A”

Roczny przegląd kotłowni

Informujemy, że w związku z okresowym przeglądem kotłowni w dn. 08 i 09.08.2018 (środa i czwartek) w godz. 09:00-17:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie ciepłej wody w indywidualnych lokalach. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

          „Dzieci Warszawy 27A”

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY i ZIMNEJ WODY

Informujemy, iż w związku z koniecznością dokończenia prac na magistrali wodnej w dniu 16 lipca 2018 r. (poniedziałek) w godzinach 9:00-11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w całym budynku. Dokładamy wszelkich starań aby prace zakończyły się możliwie szybko.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A”

Brak Gazu. Brak Ciepłej Zimnej i Ciepłej Wody.

Informujemy, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia 
prac naprawczych w obu głównych rozdzielniach gazowych
w dniach 10-11 lipca 2018 r. (wtorek i środa)
w godzinach 9:00-17:00 nastąpi przerwa w dostawie gazu
oraz ciepłej wody w całym budynku.
W trakcie prowadzenia prac może wystąpić przerwa
(nie dłuższa niż 4 godziny) w dostawie zimnej wody
w całym budynku. Ze względu na duże skomplikowanie
prac naprawczych nie jest możliwe wskazanie dokładnych
godzin wystąpienia przerwy w dostawie zimnej wody.
Dokładamy wszelkich starań aby prace
zakończyły się możliwie szybko.

SPIS LICZNIKÓW

Informujemy, iż w związku ze zmianą taryfy zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków od dnia 2 czerwca 2018r. prowadzony jest we Wspólnocie spis liczników ciepłej i zimnej wody.

Prosimy o pilne wypełnienie karty i wrzucenie jej do skrzynki kontaktowej umieszczonej obok Biura Wspólnoty.

Stany liczników można również przesyłać w formie elektronicznej na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
   "Dzieci Warszwy 27a"

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 23.05.18. otrzymali:

Informację o przetwarzaniu danych osobowych we Wspólnocie Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27a” w Warszawie oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych właściciela.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

                „Dzieci Warszawy 27a”

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ!

Informujemy że w dniach 21-24.05.2018 (poniedziałek – czwartek) będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych lokalach.

Przegląd będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30 według następującego harmonogramu:

                              

21.05.18. (poniedziałek) – klatka D

22.05.18. (wtorek) – klatka E

23.05.18. (środa) – klatka F

                 24.05.18. (czwartek) – klatka G

Właściciele którzy nie będą obecni w/w terminach prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu 531 531 630.

W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany będzie dopływ gazu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27a”

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ

Informujemy że w dniach 15-17.05.2018 (wtorek – czwartek) będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych lokalach.

Przegląd będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30 według następującego harmonogramu:

15.05.18. (wtorek) – klatka A

16.05.18. (środa) – klatka B

17.05.18. (czwartek) – klatka C

Właściciele którzy nie będą obecni w/w terminach prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu 531 531 630.

W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany będzie dopływ gazu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

         „Dzieci Warszawy 27a”

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 26.04.2018 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 27.04.2018 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

GŁOŚNE PRACE NA BALKONACH

Informujemy, że w dn. 25.04.18 – 27.04.18 oraz 30.04.18. będą prowadzone głośne prace na pionie balkonów na dziedzińcu Wspólnoty polegające na skuciu warstwy dociskowej. Prace prowadzone będą w godzinach 9:00-17:00.

Właścicieli, remontowanych balkonów jak też balkonów sąsiednich prosimy o zamknięcie okien na czas prowadzenia prac. Ze względu na występujące drgania prosimy o zabezpieczenie przedmiotów, które mogą spaść w trakcie prowadzenia prac.

Dokładamy starań aby prace zakończyły się możliwie szybko. Za utrudnienia przepraszamy.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Informujemy, że dnia 18.04.18 r. odbędą się konsultacje z mieszkańcami dzielnicy Ursus dotyczące zmiany organizacji ruchu na ul. Aleksandra Prystora – odcinek od ul. Sławoja-Składkowskiego do ul. Ryżowej. Projekt zmiany stałej organizacji ruchu przewiduje m.in.:

 • Wyznaczenie interaktywnego, specjalnie oznakowanego przejścia dla pieszych połączonego z przystankiem autobusowym po stronie południowej ul. Aleksandra Prystora, który przejmie funkcje peronu autobusowego, wraz odgrodzeniem jego terenu słupkami – co umożliwi bezpieczne przejście pieszych na peron autobusowy, jak również na chodnik po stronie północnej ulicy przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego;

   ·   Wydzielenie na stałe oznakowaniem poziomym 26 ogólnodostępnych miejsc postojowych dla pojazdów na chodniku po stronie południowej, z pozostawieniem ok. 0,5 m w szerokości chodnika.

Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie Urzędu Miasta:

http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jaka-organizacja-ruchu-na-ul-aleksandra-prystora

Uwagi i opinie można także przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyłączenie pasma pruszkowskiego

Od 11 kwietnia (środa) od godz. 9:00 nastąpi znaczny spadek ciśnienia lub całkowity brak wody na terenie dzielnicy Ursus i gminy Michałowice oraz miast Piastów i Pruszków. Utrudnienia mają związek z ostatnim etapem modernizacji magistrali wodociągowej w Alejach Jerozolimskich, który prowadzimy w celu poprawy niezawodności pracy sieci.

W celu minimalizacji ilości przerw w dostawach wody prace modernizacyjne będą prowadzone równolegle w czterech lokalizacjach w Alejach Jerozolimskich na odcinku magistrali od ulicy Badylarskiej do ulicy Jesionowej (Michałowice). 

Na czas przeprowadzenia modernizacji, wodociąg będzie wyłączony z użytku. Ze względu na średnicę przewodu (1 metr) oraz zakres prac realizowanych na ponad 2 kilometrowym odcinku magistrali, planowane przywrócenie dostaw wody powinno nastąpić w ciągu 48 godzin.

Niniejszy komunikat zostanie zaktualizowany 11 kwietnia (środa) ok. godziny 16 o bieżącą informację dotyczącą postępu prac modernizacyjnych.

Ze względu na utrudnienia w zaopatrywaniu w wodę, które mogą wystąpić w czasie wykonywanych robót, prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie w domach niezbędnych jej zapasów.

Z chwilą wyłączenia magistrali, zostaną uruchomione wszystkie awaryjne stacje uzdatniania wody wraz z ujęciami na terenie dzielnicy Ursus i miasta Pruszkowa.

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 29.03.2018 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 30.03.2018 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI

Dnia 14.03.2018 r. odbyło się Roczne Walne Zebranie Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A”.

Informujemy, że w związku z brakiem kworum, głosowanie prowadzone jest w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Zapraszamy do głosowania codziennie w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty.


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 01.03.2018 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 02.03.2018 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Rozliczenie mediów za okres 01.07.17. - 31.12.17.

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 23.02.18. otrzymali do skrzynek pocztowych:

1. Rozliczenie mediów za okres 01.07.17.-31.12.17.,

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2017 r.,

3. Zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli wraz z projektami uchwał,

4. Informację o podjęciu w drodze indywidualnego zbierania głosów uchwały 6/2017.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 05.03.18.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”

Opodatkowanie udziału w częściach wspólnych nieruchomości

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 12.01.18. otrzymali:

Informację o obowiązku zgłoszenia do opodatkowania udziału w częściach wspólnych nieruchomości

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 19.01.18.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”

Kolęda

Informujemy, że w dn. 10.01.18. i 11.01.18. będzie miała miejsce Wizyta Duszpasterska.

Wizyta rozpoczyna się od godziny 19:00 i przebiega wg. następującego harmonogramu:

10.01.18. – od lokalu 1 do 195

11.01.18. – od lokalu 196 do 241

Propozycje indywidualnych terminów wizyt prosimy zgłaszać bezpośrednio w Kancelarii Parafialnej Parafii Świętej Rodziny lub telefonicznie pod nr. 22 662-23-23.

SPIS LICZNIKÓW

 Dnia 21.12.2017 r. zostały dostarczone Państwu karty na spis liczników ciepłej i zimnej wody.

Prosimy o pilne wypełnienie karty i wrzucenie jej do skrzynki kontaktowej umieszczonej obok Biura Wspólnoty.

Stany liczników można również przesyłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
         „Dzieci Warszawy 27A”
  

Zbiórka dla dzieci

Szanowni Mieszkańcy!

Po raz kolejny Wspólnota Mieszkaniowa „Dzieci Warszawy 27A” organizuje przedświąteczną zbiórkę prezentów dla dzieci z Domu Dziecka. W tym roku wybraliśmy niewielką placówkę w Olecku w woj. warmińsko-mazurskim. Prezenty można przekazać codziennie w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty do dnia 15 grudnia 2017 r.

Pamiętajmy że prezentem może być używana rzecz, która sprawi dziecku radość.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce!

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 30.11.2017 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 01.12.2017 (piątek)  

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Przegląd instalacji p.poż.

Informujemy, że w dn. 29.11.17. w godzinach 8:00-14:00 będzie miał miejsce przegląd elementów ochrony przeciwpożarowej budynku. W trakcie wykonywania testów mogą pojawić się chwilowe zaniki napięcia. Oświetlenie na klatkach w trakcie testów przełączy się w tryb awaryjny.


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
         „Dzieci Warszawy 27A”

Informacja o podjętych uchwałach

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 27.10.17. otrzymali:

Informację o uchwałach podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów po Rocznym Walnym Zebraniu Właścicieli.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 10.11.17.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 26.10.2017 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 27.10.2017 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 28.09.2017 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 29.09.2017 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Rozpoczęcie sezonu grzewczego - odpowietrzenie grzejników

Informujemy, że w dn. 15.09.17. zostało uruchomione centralne ogrzewanie.

W niektórych lokalach może powstać konieczność odpowietrzenia grzejnika.

Aby odpowietrzyć grzejnik należy odkręcić płaskim śrubokrętem zawór odpowietrzający znajdujący się po przeciwnej stronie grzejnika niż termostat (grzejniki pokojowe) lub na górze grzejnika (grzejniki w łazienkach). Grzejnik jest odpowietrzony gdy z zaworu przestanie wydobywać się powietrze.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

       „Dzieci Warszawy 27A”

Rozliczenie mediów za okres 01.01.17. - 30.06.17.

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 30.08.17. otrzymali:

Rozliczenie mediów za okres 01.01.17. – 30.06.17.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 07.09.17.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
           „Dzieci Warszawy 27A”

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 31.08.2017 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G - 01.09.2017 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

UWAGA!

W związku z informacjami od Właścicieli o próbach wejścia do lokali przez osoby postronne, zwracamy się do Państwa o zamykanie na klucz drzwi do mieszkań. Prosimy również o zgłaszanie wszelkich podobnych zdarzeń do Biura Wspólnoty.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

      „Dzieci Warszawy 27a”

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 27.07.2017 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 28.07.2017 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

BRAK WODY

Od 25 lipca (wtorek) od godz. 9:00 nastąpi znaczny spadek ciśnienia lub całkowity brak wody na terenie dzielnicy Ursus i gminy Michałowice oraz miast Piastów i Pruszków. Utrudnienia mają związek z modernizacją magistrali wodociągowej w Alejach Jerozolimskich, który prowadzimy w celu poprawy niezawodności pracy sieci.
W celu minimalizacji ilości przerw w dostawach wody prace modernizacyjne będą prowadzone równolegle w dwóch lokalizacjach tj. na odcinkach magistrali od al. Obrońców Warszawy do ul. Spisaka oraz od ul. Żytniej do ul. Reymonta. Na czas przeprowadzenia modernizacji, wodociąg będzie wyłączony z użytku. Ze względu na średnicę przewodu (1 metr) oraz zakres prac realizowanych na blisko 2 kilometrowym odcinku magistrali, planowane przywrócenie dostaw wody powinno nastąpić w ciągu 48 godzin.
Niniejszy komunikat zostanie zaktualizowany 25 lipca (wtorek) ok. godziny 16:00 o bieżącą informację dotyczącą postępu prac modernizacyjnych.
Ze względu na utrudnienia w zaopatrywaniu w wodę, które mogą wystąpić w czasie wykonywanych robót, prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie w domach niezbędnych jej zapasów. Z chwilą wyłączenia magistrali, zostaną uruchomione wszystkie awaryjne stacje uzdatniania wody wraz z ujęciami na terenie dzielnicy Ursus i miasta Pruszkowa.
Beczkowozy zostaną podstawione w następujących lokalizacjach:
•       ul. Skoroszewska przy ul. Chełmońskiego

SPIS LICZNIKÓW

Dnia 21.06.2017 r. zostały dostarczone Państwu karty na spis liczników ciepłej i zimnej wody.

Prosimy o pilne wypełnienie karty i wrzucenie jej do skrzynki kontaktowej umieszczonej obok Biura Wspólnoty.

Stany liczników można również przesyłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
         „Dzieci Warszawy 27A”

Roczny przegląd kotłowni

Informujemy, że w związku z okresowym przeglądem kotłowni w dn. 21.06 i 22.06.2017 (środa i czwartek) w godz. 09:00-17:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie ciepłej wody. Za utrudnienia przepraszamy.

 

           Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

                  „Dzieci Warszawy 27A”

CWICZENIA RENEGADE-SAREX 17/I

W dniu jutrzejszym ( wtorek - 06.06.2017 ) w godzinach 9:00 do 13:00 na terenie całej Warszawy, w związku z prowadzonymi ćwiczeniami taktyczno-specjalnymi pod kryptonimem RENEGADE-SAREX 17/I, zostaną uruchomione syreny alarmowe i nadane sygnały treningowe. Uruchomienie syren będzie dotyczyło zagrożenia z powietrza, tj. trzyminutowego sygnału akustycznego ciągłego. Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie systemów ostrzegania i alarmowania ludności.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27a”

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 25.05.2017 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 26.05.2017 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ

Informujemy że w dniach 22-24.05.2017 (poniedziałek – środa) będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych lokalach.

Przegląd będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30 według następującego harmonogramu:

22.05.17. (poniedziałek) – klatka E

23.05.17. (wtorek) – klatka F

24.05.17. (środa) – klatka G

Właściciele którzy nie będą obecni w/w terminach prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu 531 531 630.

W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany będzie dopływ gazu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27a”

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ

Informujemy że w dniach 15-18.05.2017 (poniedziałek – czwartek) będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych lokalach.

Przegląd  będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30 według następującego harmonogramu:

15.05.17. (poniedziałek) – klatka A

16.05.17. (wtorek) – klatka B

17.05.17. (środa) – klatka C

18.05.17. (czwartek) – klatka D

Właściciele którzy nie będą obecni w/w terminach prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu 531 531 630.

W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany będzie dopływ gazu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27a”

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 27.04.2017 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 28.04.2017 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI

Dnia 29.03.2017 r. odbyło się Roczne Walne Zebranie Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A”.

Informujemy, że w związku z brakiem kworum, głosowanie nad uchwałami z Zebrania Właścicieli oraz uchwałą 6/2017

ws. wyrażenia zgody na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych kat. A, B i C w restauracji Chata Polska (uchwała głosowana na wniosek poparty 10% udziałów w nieruchomości wspólnej)

prowadzone jest w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Zapraszamy do głosowania codziennie w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
      „Dzieci Warszawy 27A”

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 30.03.2017 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 31.03.2017 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

WIOSNA! :)

DSC 0004

BRAK WODY

„W związku z awarią magistrali wodociągowej w Alejach Jerozolimskich na wysokości ulicy Regulskiej, w dniu 21 marca (wtorek) od godz. 9:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie Pruszkowa, Piastowa i Reguł oraz obniżone ciśnienie w dzielnicy Ursus.

W celu usunięcia awarii konieczne jest wyłączenie magistrali z eksploatacji. Prace naprawcze będą prowadzone w trybie ciągłym, natomiast, ze względu na średnicę przewodu (0,7 m), konieczność precyzyjnej lokalizacji i określenia charakteru uszkodzeń oraz wysoki poziom wód gruntowych występujący w okresie wiosennym, operacja jest bardzo skomplikowana technicznie.

W związku z powyższym, przewidywany czas naprawy wynosi 48 godzin, z możliwością przedłużenia do 72 godzin, w zależności od miejsca i stopnia uszkodzenia przewodu. Bardziej precyzyjne oszacowanie czasu usunięcia awarii będzie możliwe po wykonaniu wykopu i oględzin magistrali. Pierwsze, przybliżone informacje zostaną podane we wtorek, 21 marca, około godz. 15.”

Sprawozdanie roczne zarządu

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 16.03.17. otrzymali do skrzynek pocztowych:

1.Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2016 r.,

2.Zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli wraz z projektami uchwał,

3.Informację o podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów uchwałach 7/2016 oraz 8/2016.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 21.03.17.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”

Rozliczenie mediów za okres 01.07.16. – 31.12.16.

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 28.02.17. otrzymali:

Rozliczenie mediów za okres 01.07.16. – 31.12.16.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 07.03.17.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
           „Dzieci Warszawy 27A”

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu

- część z wjazdem od kl. A – 22.02.2017 (środa)

- część z wjazdem od kl. G – 23.02.2017 (czwartek)

      prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
      9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

        Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27A”

Awaria kotłowni w dniu 16.02.17.

Informujemy, że brak ciepła i ciepłej wody w dniu 16.02.17. spowodowany był usterką leżącą po stronie dostawcy paliwa gazowego.

Uszkodzeniu uległ reduktor ciśnienia w punkcie przyłączenia do sieci. Dnia 17.02.17. (piątek) w godzinach 09:00-14:00 mogą wystąpić zakłócenia w dostawie ciepłej wody i ciepła do lokali wynikające z konieczności wymiany niesprawnego urządzenia.

Administracja (-)

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 26.01.2017 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 27.01.2017 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Choinki

Informujemy, że przy altance naprzeciwko wyjazdu z garażu od strony klatki A został podstawiony kontener na choinki. Kontener zostanie zabrany dnia 19.01.17r. o godzinie 10:00.

Administracja (-)

Choinki

Prosimy o pozostawianie choinek za altanką śmietnikową przy wyjeździe z garażu od strony klatki A.

Administracja (-)

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 29.12.2016 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 30.12.2016 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Życzenia Świąteczne

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej życzy

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

       „Dzieci Warszawy 27a”

    

Kolęda

Informujemy, że w dn. 05.12.16. i 06.12.16. będzie miała miejsce Wizyta Duszpasterska.

Wizyta rozpoczyna się od godziny 19:00 i przebiega wg. następującego harmonogramu:

05.12.16. – od lokalu 1 do 192
06.12.16. – od lokalu 193 do 241


Propozycje indywidualnych terminów wizyt prosimy zgłaszać bezpośrednio w Kancelarii Parafialnej Parafii Świętej Rodziny lub telefonicznie pod nr. 22 662-23-23

!!!UWAGA DZIECIAKI!!!

Z okazji Mikołajek zapraszamy Was na plac zabaw
najbliższy wtorek (06.12.16.) o godzinie 18:00.

Wypatrujcie specjalnego Gościa!

 

Administracja (-)

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 27.10.2016 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 28.10.2016 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00  na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Strefa zamieszkania

Informujemy, że w dniu 14.10.16. na mocy uchwały Właścicieli nr 4/2016 utworzono na terenie całej nieruchomości strefę zamieszkania. Przypominamy, iż w strefie zamieszkania:

  • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h,
  • Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych,
  • Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Administracja (-)

Stacja Uzdatniania Wody

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 12.10.16. została uruchomiona kolumna węgla aktywnego w stacji uzdatniania wody. Aktualnie załączone są wszystkie podzespoły stacji uzdatniania wody

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

"Dzieci Warszawy 27A"

Stacja Uzdatniania Wody

Informujemy, że w zestawie uzdatniającym działają obecnie kolumny zmiękczające i lampa UV. Uruchomienie kolumny węgla aktywnego planowane jest po dn. 17.10.16. Aktualna twardość wody dostarczanej do mieszkań po procesie zmiękczenia wynosi 4 °dH (stopnie niemieckie).


Administracja (-)

URUCHOMIENIE STACJI UZDATNIANIA WODY

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 30.09.16. nastąpi próbny rozruch stacji uzdatniania wody polegający na uruchomieniu jedynie kolumn zmiękczających. Całkowite uruchomienie stacji nastąpi po czynnościach sprawdzających instalację.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

"Dzieci Warszawy 27A"

BRAK WODY

Informujemy, że dniu 03.10.2016 (poniedziałek) w godzinach

 13:00-15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie ciepłej i zimnej wody.
  Przerwa w dostawie wody spowodowana jest

koniecznością wykonania prac na magistrali głównej.

Za utrudnienia przepraszamy.

 Dokładamy wszelkich starań aby prace zakończyły się możliwie szybko.

  

  Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

  „Dzieci Warszawy 27A”

Rozpoczęcie sezonu grzewczego - odpowietrzenie grzejników

Informujemy, że w dn. 27.09.16. zostało uruchomione centralne ogrzewanie.

W niektórych lokalach może powstać konieczność odpowietrzenia grzejnika.

Aby odpowietrzyć grzejnik należy odkręcić płaskim śrubokrętem zawór odpowietrzający znajdujący się po przeciwnej stronie grzejnika niż termostat (grzejniki pokojowe) lub na górze grzejnika (grzejniki w łazienkach). Grzejnik jest odpowietrzony gdy z zaworu przestanie wydobywać się powietrze.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

         „Dzieci Warszawy 27A”

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 29.09.2016 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 30.09.2016 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00  na zewnętrznych miejscach parkingowych.

 

 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Rozliczenie mediów

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 26.08.16. otrzymali:

Rozliczenie mediów za okres 01.01.16. – 30.06.16.

Informację o uchwałach podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 09.09.16.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 25.08.2016 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 26.08.2016 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00  na zewnętrznych miejscach parkingowych.

                                     

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Roczny przegląd kotłowni

Informujemy, że w związku z rocznym przeglądem kotłowni w dn. 17 i 18.08.2016 (środa-czwartek) w godz. 09:00-17:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie ciepłej wody. Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

          „Dzieci Warszawy 27A”

Mycie garażu

 

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

    - część z wjazdem od kl. A – 28.07.2016 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G - 29.07.2016 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach 9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

PRACE NA BALKONACH

Informujemy, że w dn. 18.07.16. na mocy porozumienia zawartego z wykonawcą rozpoczną się prace na balkonach remontowanych w 2015 r. Prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku przy użyciu podnośnika. W trakcie prowadzenia prac mogą wystąpić utrudnienia z korzystaniem z części wspólnej w miejscu prowadzenia prac.

 

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”

GŁOŚNE PRACE NA BALKONACH

Informujemy, że w dn. 11-14.07.16. będą prowadzone głośne prace na dwóch pionach balkonach elewacji zachodniej polegające na skuciu warstwy dociskowej. Prace prowadzone będą w godzinach 9:00-17:00.

Właścicieli, remontowanych balkonów jak też balkonów sąsiednich prosimy o zamknięcie okien na czas prowadzenia prac.

Dokładamy starań aby prace zakończyły się możliwie szybko. Za utrudnienia przepraszamy.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 23.06.2016 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 24.06.2016 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00  na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Głosowanie w drodze indywidualnego zbierania głosów

Informujemy, iż w związku ze złożeniem wniosku z wymaganą ilością 10% udziałów w dn. 16.06.16. rozpoczęto głosowanie w drodze indywidualnego zbierania głosów nad uchwałą 8/2016 ws. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w lokalu usługowym nr 2.

Pełna treść uchwały:

Uchwała 8/2016

W sprawie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w pełnym zakresie (grupa A, B, C) w lokalu użytkowym nr 2 w budynku przy ulicy Dzieci Warszawy 27A w Warszawie użytkowanym przez firmę BIG ADRIANO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000613769, posiadającą NIP 5223060898.

§1

Właściciele lokali wyrażają zgodę na sprzedaż i podawanie wyrobów alkoholowych wyżej wymienionych w lokalu użytkowym nr 2 w budynku przy ul. Dzieci Warszawy 27a w Warszawie.

§2

Uchwałę wykonuje Zarząd Wspólnoty.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zapraszamy do głosowania, codziennie w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty.

Zarząd Wspólnoty (-)

!!! UWAGA DZIECIAKI !!!

Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy Was na plac zabaw w najbliższą środę (01.06.2016.) o godzinie 18:00.

Szukajcie niespodzianek!

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27a”

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ!

Informujemy że w dniach 06-09.06.2016 (poniedziałek – czwartek) będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych lokalach.

Przegląd będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30 według następującego harmonogramu:

06.06.16. (poniedziałek) – klatka E

07.06.16. (wtorek) – klatka F

08.06.16. (środa) – klatka G

09.06.16. (czwartek) – dodatkowy termin

Właściciele którzy nie będą obecni w/w terminach bądź nie byli obecni we wcześniejszych terminach (kl. A,B,C i D) prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu 531 531 630.

W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany będzie dopływ gazu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27a”

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. G – 24.04.2016 (wtorek)

- część z wjazdem od kl. A – 25.04.2016 (środa)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00  na zewnętrznych miejscach parkingowych.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

BRAK WODY – komunikat MPWiK

W piątek (13.05) doszło do awarii magistrali wodociągowej zasilającej aglomerację pruszkowską oraz dzielnice Ursus i Włochy.

Wypływ wody aktualnie nie zagraża bezpieczeństwu i jest pod stałą kontrolą służb technicznych Spółki, które monitorują miejsce zdarzenia. O ile uszkodzenie wodociągu nie ulegnie powiększeniu, stan ten będzie utrzymywany do godzin porannych w najbliższy wtorek. Obecnie prowadzimy przygotowania do jak najszybszego przeprowadzenia naprawy. Decyzja ta podyktowana jest staraniem o minimalizację uciążliwości dla Odbiorców i znajduje oparcie w danych historycznych pozostających w dyspozycji Spółki, które wskazują, że zapotrzebowanie na wodę będzie wtedy znacząco mniejsze niż w czasie weekendu.

W związku z powyższym wyłączenie wodociągu zaplanowane zostało na wtorek, 17 maja o godz. 8:00.

W trakcie prowadzenia prac mieszkańcy Piastowa, Pruszkowa, Michałowic, Reguł oraz dzielnic Ursus i Włochy będą odczuwali spadek ciśnienia lub całkowity brak wody, szczególnie na wyższych kondygnacjach budynków.

Jednocześnie niezwłocznie zostaną uruchomione awaryjne ujęcia wody na terenie Pruszkowa, dlatego ciśnienie wody w kranie może wzrastać w okresach zmniejszonego jej rozbioru przez mieszkańców.

Magistrala o średnicy 1,2 metra, w rejonie awarii położona jest 9 metrów poniżej poziomu gruntu, co wyjątkowo utrudnia naprawę i może wydłużyć czas trwania operacji z uwagi na konieczność wykonania wykopu o głębokości sięgającej do 10 metrów. W związku z powyższym,przewidywany czas naprawy wynosi 24 godziny, z możliwością przedłużenia do 72 godzin, w zależności od miejsca uszkodzenia. Oszacowanie czasu usunięcia awarii będzie możliwe po wykonaniu wykopu i oględzinach perforacji. Pierwsze, przybliżone informacje zostaną podane we wtorek, około godz. 15:00.

Raz jeszcze uprzejmie przepraszamy za niedogodności i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować czas ich występowania.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
           „Dzieci Warszawy 27A”

GŁOŚNE PRACE NA BALKONACH

Informujemy, że w dn. 9-13.05.16. będą prowadzone głośne prace na balkonach przy wyjeździe od strony kl. G polegające na skuciu warstwy dociskowej. Prace prowadzone będą w godzinach 9:00-17:00. Dokładamy starań aby prace zakończyły się możliwie szybko. Za utrudnienia przepraszamy.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
           „Dzieci Warszawy 27A”

WJAZD DO GARAŻU od strony klatki G – UTRUDNIENIA

Informujemy, że w związku z ustawieniem rusztowania w narożnym pionie balkonów zajęta zostanie część wyjazdowa z garażu. Ruch w tym miejscu odbywać się będzie tylko po jednym pasie.

 

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
           „Dzieci Warszawy 27A”

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ!

Informujemy że w dniach 16-19.05.2016 (poniedziałek – czwartek) będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych lokalach.

Przegląd  będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30 według następującego harmonogramu:

16.05.13 (poniedziałek) – klatka A
17.05.13 (wtorek) – klatka B
18.05.13 (środa) – klatka C
19.04.13 (czwartek) – klatka D

Właściciele którzy nie będą obecni w/w terminach prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu 531 531 630.


W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany będzie dopływ gazu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27a”

Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 20.04.2016 (środa)

- część z wjazdem od kl. G – 21.04.2016 (czwartek)

prosimy o parkowanie samochodów
w godzinach 9:00-16:00  na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Czyszczenie pionów kanalizacyjnych

W związku z prowadzeniem prac konserwacyjnych w pionach kanalizacyjnych w dniach 6.04-8.04.2016 mogą występować utrudnienia w garażu podziemnym. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Wiosenne porządki

Informujemy, że przy wyjeździe z garażu od strony klatki G zostanie podstawiony kontener na duże gabaryty.
Kontener zostanie usunięty przez MPO dnia 04.04.2016 (poniedziałek).

GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI

Dnia 22.03.2016 r. odbyło się Roczne Walne Zebranie Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A”.

Informujemy, że w związku z brakiem kworum, głosowanie prowadzone jest w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Zapraszamy do głosowania codziennie w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty.


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”

Wesołego Alleluja!

Wielkanocne

Życzenia

Mycie Garażu

 

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 23.03.2016 (środa)

- część z wjazdem od kl. G – 24.03.2016 (czwartek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach

9:00-16:00  na zewnętrznych miejscach parkingowych.

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

 

Rozliczenie mediów 01.07.15 - 31.12.15 oraz sprawozdanie roczne zarządu

 

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 01.03.16. otrzymali do skrzynek pocztowych:

 

1.Rozliczenie mediów za okres 01.07.15.-31.12.15.

2.Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2015 r.,

2.Zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli wraz z projektami uchwał.

 

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 08.03.16.

 

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

 Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”

Mycie garażu

 

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

- część z wjazdem od kl. A – 25.02.2016 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 26.02.2016 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00  na zewnętrznych miejscach parkingowych.

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Stacja Uzdatniania Wody

 

W związku z awarią Stacji Uzdatniania Wody konieczne jest kontynuowanie prac serwisowych. Prace będą wznowione 02.02.16. Do końca prac serwisowych stacja uzdatniania będzie wyłączona.
Za utrudnienia przepraszamy.                                                                                                   


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Mycie garażu

 

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 27.01.2016 (środa)

- część z wjazdem od kl. G – 28.01.2016 (czwartek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach

9:00-16:00  na zewnętrznych miejscach parkingowych.

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Zima nam nie straszna!

Informujemy, że w razie wyładowania akumulatora można skorzystać z kabli rozruchowych dostępnych w dyżurce ochrony.

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Stacja Uzdatniania Wody

Informujemy, że przewidywany termin uruchomienia stacji uzdatniania wody to 20.01.16. (środa). Do czasu otrzymania niezbędnych elementów do przeprowadzenia prac serwisowych stacja uzdatniania będzie wyłączona. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Kontener na choinki

Informujemy, że przy dyżurce ochrony został podstawiony kontener
na choinki.

Kontener zostanie usunięty przez MPO dnia 11.01.16. (poniedziałek).


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

 

Czasowe wyłączenie Stacji Uzdatniania Wody

 

Informujemy, że w związku z awarią głowicy sterującej kolumną zmiękczającą konieczne jest czasowe wyłączenie stacji uzdatnia wody. Woda dostarczona przez MPWiK, pomimo braku uzdatnienia jest zdatna do spożycia.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Spis Liczników

     Dnia 28.12.2015 r. zostały dostarczone Państwu karty na spis liczników ciepłej i zimnej wody.Prosimy o pilne wypełnienie karty i wrzucenie jej do skrzynki kontaktowej umieszczonej obok Biura Wspólnoty. Stany liczników można również przesyłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

    „Dzieci Warszawy 27A

BRAK WODY

Informujemy, że dnia 28.12.2015 (poniedziałek) w godzinach 9:30-12:00 zostanie wstrzymana dostawa wody w budynku. Przerwa w dostawie wody spowodowana jest koniecznością naprawy magistrali głównej. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Dokładamy wszelkich starań aby prace

zakończyły się możliwie szybko.

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

WESOŁYCH ŚWIĄT

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej,


rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni


w nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej życzy

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

       „Dzieci Warszawy 27a"

!!! UWAGA DZIECIAKI !!!

Z okazji Mikołajek zapraszamy Was na placyk koło biura Wspólnoty w najbliższą niedzielę (06.12.15) o godzinie 12:00.

 

 

Oprócz góry słodyczy, specjalnie dla Was zaprosiliśmy gościa specjalnego !

   


 

Mycie garażu

 

 W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 18.11.2015 (środa)

- część z wjazdem od kl. G – 19.11.2015 (czwartek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach 9:00-16:00  na zewnętrznych miejscach parkingowych.

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

 

Informacja o braku wody 09.11.2015 (Poniedziałek)

BRAK WODY

 

Informujemy, że dnia 09.11.2015 (poniedziałek) w godzinach 9:00-13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa w dostawie wody spowodowana jest koniecznością prac serwisowych na odcinku magistrali zasilającej.

 

Dokładamy wszelkich starań aby prace

zakończyły się możliwie szybko.

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

      „Dzieci Warszawy 27A”

Informacja o podjętych uchwałach w drodze indywidualnego zbierania głosów

 

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 02.11.15. otrzymali:

 

Informację o uchwałach podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów po Rocznym Walnym Zebraniu Właścicieli.

 

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 06.11.15.

 

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”

Rozpoczęcie sezonu grzewczego - odpowietrzenie grzejników

Informujemy, że w dn. 01.10.15. zostało uruchomione centralne ogrzewanie. 

W niektórych lokalach może powstać konieczność odpowietrzenia grzejnika.  Aby odpowietrzyć grzejnik należy odkręcić płaskim śrubokrętem zawór odpowietrzający znajdujący się po przeciwnej stronie grzejnika niż termostat (grzejniki pokojowe) lub na górze grzejnika (grzejniki w łazienkach).

Grzejnik jest odpowietrzony gdy z zaworu przestanie wydobywać się powietrze.

Rozliczenie mediów za okres 01.01.15. - 30.06.15.

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczenie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 27.08.15, otrzymali:

Rozliczenie mediów za okres 01.01.15. - 30.06.15.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 04.09.15.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

Mycie garażu - sierpień 2015

W dniach 25-26 sierpnia w godzinach 9:00-16:00 odbędzie się mycie garażu.

Prosimy o parkowanie na zewnętrznych miejscach postojowych.