DODATKOWE TERMINY NA WYMIANĘ WODOMIERZY

WYMIANY LICZNIKÓW ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY
W INDYWIDUALNYCH LOKALACH,W KTÓRYCH
NIE WYMIENIONO LICZNIKÓW W PIERWSZYM TERMINIE

 

Zarząd Wspólnoty informuje, że w dniach 06-08.09.2021 (poniedziałek-środa) będzie prowadzona wymiana liczników zimnej i ciepłej wody w indywidualnych lokalach w których nie wymieniono liczników w pierwszym terminie.

Prace prowadzone będą w godzinach 11:00 – 19:00 według następującego harmonogramu:

06.09.21. (poniedziałek) – kl. A i kl. B
07.09.21. (wtorek) – kl. C, kl. D i kl. E
08.09.21. (środa)  –  kl. F i kl. G

Właścicieli, którzy chcą dokonać zmiany terminu wymiany liczników w zakresie w/w harmonogramu, prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty.

Prosimy o takie przygotowanie dostępu do liczników zimnej i ciepłej wody aby możliwe było bezkolizyjne wykonanie prac.

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
      „Dzieci Warszawy 27a”