Strefa zamieszkania

Informujemy, że w dniu 14.10.16. na mocy uchwały Właścicieli nr 4/2016 utworzono na terenie całej nieruchomości strefę zamieszkania. Przypominamy, iż w strefie zamieszkania:

    • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h,
    • Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych,
    • Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Administracja (-)