Sprawozdanie roczne zarządu

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 16.03.17. otrzymali do skrzynek pocztowych:

1.Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2016 r.,

2.Zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli wraz z projektami uchwał,

3.Informację o podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów uchwałach 7/2016 oraz 8/2016.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 21.03.17.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”