Segregacja odpadów

Informujemy, że w dn. 10 kwietnia 2020 r. MPO zaprzestało odbioru pojemników w których znajdują się nieselekcjonowane odpady.

W związku z powyższą sytuacją prosimy wszystkich Właścicieli o prawidłową segregację odpadów.

Brak segregacji odpadów będzie skutkował naliczeniem podwójnych opłat za wywóz nieczystości stałych dla wszystkich Właścicieli mieszkań tj. 130,00 pln/lokal.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”