UWAGA!

W związku z informacjami od Właścicieli o próbach wejścia do lokali przez osoby postronne, zwracamy się do Państwa o zamykanie na klucz drzwi do mieszkań. Prosimy również o zgłaszanie wszelkich podobnych zdarzeń do Biura Wspólnoty.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

      „Dzieci Warszawy 27a”