PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ!

Informujemy że w dniach 06-09.06.2016 (poniedziałek – czwartek) będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych lokalach.

Przegląd będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30 według następującego harmonogramu:

06.06.16. (poniedziałek) – klatka E

07.06.16. (wtorek) – klatka F

08.06.16. (środa) – klatka G

09.06.16. (czwartek) – dodatkowy termin

Właściciele którzy nie będą obecni w/w terminach bądź nie byli obecni we wcześniejszych terminach (kl. A,B,C i D) prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu 531 531 630.

W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany będzie dopływ gazu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27a”