GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI

Dnia 18.03.2020 r. odbyło się Roczne Walne Zebranie Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A”.

Informujemy, że w związku z brakiem kworum, głosowanie prowadzone jest w drodze indywidualnego zbierania głosów.

W dniu 20 marca 2020 r. wszyscy Właściciele otrzymali do skrzynek pocztowych kartę do głosowania wraz ze skróconą treścią uchwał.

Prosimy o niezwłoczne wypełnienie i odrzucenie karty do głosowania do skrzynki przy Biurze Wspólnoty.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
    „Dzieci Warszawy 27a”