GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI

Dnia 29.03.2017 r. odbyło się Roczne Walne Zebranie Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A”.

Informujemy, że w związku z brakiem kworum, głosowanie nad uchwałami z Zebrania Właścicieli oraz uchwałą 6/2017

ws. wyrażenia zgody na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych kat. A, B i C w restauracji Chata Polska (uchwała głosowana na wniosek poparty 10% udziałów w nieruchomości wspólnej)

prowadzone jest w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Zapraszamy do głosowania codziennie w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
      „Dzieci Warszawy 27A”