Awaria kotłowni w dniu 16.02.17.

Informujemy, że brak ciepła i ciepłej wody w dniu 16.02.17. spowodowany był usterką leżącą po stronie dostawcy paliwa gazowego.

Uszkodzeniu uległ reduktor ciśnienia w punkcie przyłączenia do sieci. Dnia 17.02.17. (piątek) w godzinach 09:00-14:00 mogą wystąpić zakłócenia w dostawie ciepłej wody i ciepła do lokali wynikające z konieczności wymiany niesprawnego urządzenia.

Administracja (-)