Rozliczenie mediów za okres 01.01.23. - 30.06.23.

 

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie

pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn.

01.09.23. otrzymali do skrzynek pocztowych:

 

  Rozliczenie mediów za okres 01.01.23. - 30.06.23.

 

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach

otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 06.09.23.

(środa). Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym.

Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

Dodatkowy dyżur księgowy w Biurze Wspólnoty będzie miał miejsce w dn.

12.09.23. (wtorek) w godzinach 18:00-20:00.  

 

 

 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27A”