PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ

Informujemy że w dniach 13-16.05.2019 (poniedziałek – czwartek)
będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych
lokalach.
Przegląd będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30 według
następującego harmonogramu:

    13.05.19. (poniedziałek) – klatka A
    14.05.19. (wtorek) – klatka B
    15.05.19. (środa) – klatka C
    16.05.19. (czwartek) – klatka D

Właściciele którzy nie będą obecni w/w terminach prosimy o
zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w
dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu
531 531 630.
W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany
będzie dopływ gazu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania
budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik
lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez
odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i
kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27a”