OKRESOWY SPIS LICZNIKÓW

W dniu 24.06.21. (czwartek) zostaną dostarczone
Państwu karty na spis liczników ciepłej i zimnej wody.

Karty należy zwrócić do skrzynki kontaktowej
umieszczonej obok Biura Wspólnoty.

Stany liczników można również przesyłać w formie
elektronicznej na adres
zarzad @dzieciwarszawy27a.pl

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27a”