PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ

Informujemy że w dniach 22-25.05.2023 (poniedziałek – czwartek)

będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych lokalach. 

 

Przegląd  będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30

według następującego harmonogramu:

 

22.05.23. (poniedziałek) – klatka E

23.05.23. (wtorek) – klatka F

24.05.23. (środa) – klatka G

25.05.23. (czwartek) – termin dodatkowy 

 

Właścicieli, którzy nie będą obecni w/w terminach, prosimy o

zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w

dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu

500 287 995. 

 

W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany

będzie dopływ gazu. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania

budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik

lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez

odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i

kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

         „Dzieci Warszawy 27a”