Rozliczenie mediów za okres 01.01.15. - 30.06.15.

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczenie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 27.08.15, otrzymali:

Rozliczenie mediów za okres 01.01.15. - 30.06.15.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 04.09.15.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.