Brak Gazu. Brak Ciepłej Zimnej i Ciepłej Wody.

Informujemy, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia 
prac naprawczych w obu głównych rozdzielniach gazowych
w dniach 10-11 lipca 2018 r. (wtorek i środa)
w godzinach 9:00-17:00 nastąpi przerwa w dostawie gazu
oraz ciepłej wody w całym budynku.
W trakcie prowadzenia prac może wystąpić przerwa
(nie dłuższa niż 4 godziny) w dostawie zimnej wody
w całym budynku. Ze względu na duże skomplikowanie
prac naprawczych nie jest możliwe wskazanie dokładnych
godzin wystąpienia przerwy w dostawie zimnej wody.
Dokładamy wszelkich starań aby prace
zakończyły się możliwie szybko.