Rozliczenia Mediów

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 30.08.19. otrzymali do skrzynek pocztowych: 

        1.Rozliczenie mediów za okres 01.01.19. - 30.06.19.

        2.Informację o podjętych uchwałach nr 1-4/2019

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 09.09.19. 

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki. 

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”


 

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie

pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn.

30.08.19. otrzymali do skrzynek pocztowych:

1.Rozliczenie mediów za okres 01.01.19. - 30.06.19.

2.Informację o podjętych uchwałach nr 1-4/2019

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach

otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 09.09.19.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu

poleconego obciąża adresata przesyłki.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A” 

Strona 1 z 1