PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ kl. E, F i G

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ!

 

Informujemy że w dniach 23-26.05.2022 (poniedziałek – czwartek) będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych lokalach.

 

Przegląd  będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30 według następującego harmonogramu:

 

23.05.22. (poniedziałek) – klatka E

24.05.22. (wtorek) – klatka F

25.05.22. (środa) – klatka G

26.05.22. (czwartek) – termin dodatkowy

 

Właścicieli, którzy nie będą obecni w/w terminach, prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu 500 287 995.

 

W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany będzie dopływ gazu.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

         „Dzieci Warszawy 27a”