Podwyżka opłat za wywóz nieczystości

Informujemy, iż w związku z podjęciem przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwały nr XXIV/676/2019 z dniem 1 marca 2020 r. ulega zmianie sposób naliczania opłat za odbiór nieczystości stałych. Przedmiotowa uchwała wprowadza opłatę w wysokości 65,00 zł od każdego gospodarstwa domowego. Opłata w/w wysokości obowiązuje gdy na terenie nieruchomości prowadzona jest zbiórka selektywna.

Nowe naliczenia czynszowe uwzględniające przedmiotową opłatę będą dystrybuowane wraz z rozliczeniem mediów za okres 01.07.19.-31.12.19.          w terminie 2-4 marzec 2020 r.

Zarząd Wspólnoty (-)