Rozpoczęcie sezonu grzewczego - odpowietrzenie grzejników

 

                 Informujemy, że w dn. 06.10.23. zostało uruchomione centralne ogrzewanie.

W niektórych lokalach może powstać konieczność odpowietrzenia grzejnika.

Aby odpowietrzyć grzejnik należy odkręcić płaskim śrubokrętem zawór

odpowietrzający znajdujący się po przeciwnej stronie grzejnika niż termostat

      (grzejniki pokojowe) lub na górze grzejnika (grzejniki w łazienkach). Grzejnik jest

       odpowietrzony gdy z zaworu przestanie wydobywać się powietrze.

W związku z wprowadzeniem działań mających na celu oszczędzanie energii:

  1. Centralne ogrzewanie sterowane jest przez czujnik pogodowy. W przypadku

                              temperatur zewnętrznych powyżej 14° C centralne ogrzewanie wyłączy się automatycznie. 

                           2.  Do czasu wystąpienia temperatur ujemnych zadana temperatura grzania na automatyce

została obniżona o 2º C.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

  „Dzieci Warszawy 27A”