Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu

- część z wjazdem od kl. A – 22.02.2017 (środa)

- część z wjazdem od kl. G – 23.02.2017 (czwartek)

      prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
      9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

        Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27A”