Informacja o podjętych uchwałach w drodze indywidualnego zbierania głosów

 

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 02.11.15. otrzymali:

 

Informację o uchwałach podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów po Rocznym Walnym Zebraniu Właścicieli.

 

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 06.11.15.

 

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”