Rozliczenie mediów za pierwszą połowę 2020

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie
pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn.
27.08.20. otrzymali do skrzynek pocztowych:

1.Rozliczenie mediów za okres 01.01.20. - 30.06.20.
2.Informację o podjętych uchwałach nr 1-4/2020
3.Zawiadomienie o wysokości zaliczek na utrzymanie części wspólnych,
które obowiązują od dn. 01 września 2020 r.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach
otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 04.09.20.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu
poleconego obciąża adresata przesyłki.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”