WYBORY DO SEJMU i SENATU

15 października 2023 r.

 

Mieszkańcy naszej Wspólnoty mają możliwość

oddania głosu w godzinach 7:00 - 21:00 w

obwodowej komisji wyborczej nr 701

w szkole podstawowej nr 360

ul. Dzieci Warszawy 42

 

 

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

   „Dzieci Warszawy 27A”