Sprawozdanie z pracy Zarządu

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie
pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn.
24.03.22. otrzymali do skrzynek pocztowych:

1.Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2021 r.,
2.Zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli wraz z projektami uchwał.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach
otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 30.03.22. (środa).

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu
poleconego obciąża adresata przesyłki.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”