Rozliczenie mediów za okres 01.07.17. - 31.12.17.

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 23.02.18. otrzymali do skrzynek pocztowych:

1. Rozliczenie mediów za okres 01.07.17.-31.12.17.,

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2017 r.,

3. Zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli wraz z projektami uchwał,

4. Informację o podjęciu w drodze indywidualnego zbierania głosów uchwały 6/2017.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 05.03.18.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”