Roczne Walne Zebranie Właścicieli

Informujemy, że w dniu 17 marca 2020 r. do wszystkich skrzynek pocztowych została przekazana informacja w zakresie zmiany miejsca Rocznego Zebrania Właścicieli. Zebranie Roczne odbędzie się w dniu

18 marca 2020 r. o godzinie 19:00

w Pomieszczeniu Technicznym – kl. B – 8 piętro

ul. Dzieci Warszawy 27A

02-495 Warszawa

W przypadku przekroczenia ilości osób uczestniczących w Zebraniu Rocznym powyżej ilości wskazanych w bieżących aktach prawnych (aktualnie 50 osób),  Zebranie Roczne zostanie przerwane.

Zarząd Wspólnoty (-)