WYMIANA LICZNIKÓW ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY W INDYWIDUALNYCH LOKALACH

Zarząd Wspólnoty informuje, że w dniach 19-23.07.2021
(poniedziałek – piątek) będzie prowadzona wymiana liczników zimnej i ciepłej wody w indywidualnych lokalach.
Prace prowadzone będą w godzinach 10:00 – 18:00 według
następującego harmonogramu:

19.07.21. (poniedziałek) – lokale od 1 do 34
20.07.21. (wtorek) – lokale od 35 do 87
21.07.21. (środa) – lokale od 88 do 139
22.07.21. (czwartek) – lokale od 140-193
23.07.21. (piątek) – lokale 194-241

Właścicieli, którzy chcą dokonać zmiany terminu wymiany liczników w zakresie w/w harmonogramu, prosimy o zgłoszenie się do Biura
Wspólnoty.
Prosimy o takie przygotowanie dostępu do liczników zimnej i ciepłej
wody aby możliwe było bezkolizyjne wykonanie prac.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
"Dzieci Warszawy 27a"