Rozliczenie Mediów za I półrocze 2021

 

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 27.08.21. otrzymali do skrzynek pocztowych:

 

       Rozliczenie mediów za okres 01.01.21. - 30.06.21.
Nowe naliczenia czynszowe obowiązujące od dn. 01 września 2021 r.
(zmiana opłat za wywóz nieczystości stałych na podstawie aktualnych zużyć wody)

         

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 07.09.21. (wtorek).

 

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27A”