NOWE NALICZENIA CZYNSZOWE

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie
pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn.
04.01.22. otrzymali do skrzynek pocztowych:

Nowe naliczenia czynszowe obowiązujące od dn. 01 stycznia 2022 r.
(zmiana opłat za wywóz nieczystości stałych wg. nowej uchwały M.St. Warszawy – stawka 85,00 pln/lokal)

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach
otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 07.01.22.
(piątek).

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu
poleconego obciąża adresata przesyłki.,

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A"