Rozliczenie mediów 01.07.15 - 31.12.15 oraz sprawozdanie roczne zarządu

 

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 01.03.16. otrzymali do skrzynek pocztowych:

 

1.Rozliczenie mediów za okres 01.07.15.-31.12.15.

2.Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2015 r.,

2.Zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli wraz z projektami uchwał.

 

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 08.03.16.

 

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

 Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”