BRAK WODY

„W związku z awarią magistrali wodociągowej w Alejach Jerozolimskich na wysokości ulicy Regulskiej, w dniu 21 marca (wtorek) od godz. 9:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie Pruszkowa, Piastowa i Reguł oraz obniżone ciśnienie w dzielnicy Ursus.

W celu usunięcia awarii konieczne jest wyłączenie magistrali z eksploatacji. Prace naprawcze będą prowadzone w trybie ciągłym, natomiast, ze względu na średnicę przewodu (0,7 m), konieczność precyzyjnej lokalizacji i określenia charakteru uszkodzeń oraz wysoki poziom wód gruntowych występujący w okresie wiosennym, operacja jest bardzo skomplikowana technicznie.

W związku z powyższym, przewidywany czas naprawy wynosi 48 godzin, z możliwością przedłużenia do 72 godzin, w zależności od miejsca i stopnia uszkodzenia przewodu. Bardziej precyzyjne oszacowanie czasu usunięcia awarii będzie możliwe po wykonaniu wykopu i oględzin magistrali. Pierwsze, przybliżone informacje zostaną podane we wtorek, 21 marca, około godz. 15.”