WJAZD DO GARAŻU od strony klatki G – UTRUDNIENIA

Informujemy, że w związku z ustawieniem rusztowania w narożnym pionie balkonów zajęta zostanie część wyjazdowa z garażu. Ruch w tym miejscu odbywać się będzie tylko po jednym pasie.

 

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
           „Dzieci Warszawy 27A”