Wymiana ciepłomierzy obsługujących indywidualne lokale

 

 

Informujemy, że w dniu 30.10.23. (poniedziałek)

w godzinach 09:00-18:00 będzie prowadzona

wymiana liczników centralnego ogrzewania

wynikająca z końca okresu legalizacji obecnie

używanych urządzeń.

 

W trakcie wymiany liczników mogą pojawić się

krótkotrwałe przerwy w dostawie ciepła do

lokali. Liczniki wymieniane są w częściach

wspólnych i nie jest konieczna Państwa obecność.

 

Dokładamy starań aby prace zakończyły się

możliwie szybko.

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

   „Dzieci Warszawy 27A”