Sprawozdanie za rok 2022 i zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli

 

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie

pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn.

16.03.23. otrzymali do skrzynek pocztowych:

 

1.Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2022,

2.Zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli wraz z projektami uchwał.

 

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia

Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 21.03.23. (wtorek).

 

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym.

Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27A”