Rozpoczęcie sezonu grzewczego - odpowietrzenie grzejników

Informujemy, że w dn. 20.09.22. zostało uruchomione centralne ogrzewanie.

 

W niektórych lokalach może powstać konieczność odpowietrzenia grzejnika.

 

Aby odpowietrzyć grzejnik należy odkręcić płaskim śrubokrętem zawór odpowietrzający znajdujący się po przeciwnej stronie grzejnika niż termostat (grzejniki pokojowe) lub na górze grzejnika (grzejniki w łazienkach). Grzejnik jest odpowietrzony gdy z zaworu przestanie wydobywać się powietrze.

 

W związku z wprowadzeniem działań mających na celu oszczędzanie energii:

 

 1. Centralne ogrzewanie sterowane jest przez czujnik pogodowy. W przypadku temperatur zewnętrznych powyżej 14oC centralne   ogrzewanie   wyłączy się automatycznie.

 2. Do czasu wystąpienia temperatur ujemnych zadana temperatura grzania na automatyce została obniżona o 2 oC.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

      „Dzieci Warszawy 27A”