ZAPROSZENIE

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A” działając zgodnie z zapisem art. 30 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. Z 1994 r. Nr 58 poz. 388 z poz. zm.) o własności lokali informuje, że dnia 13.03.2019 r. o godzinie 19:00 zwołuje Roczne Walne Zebranie Właścicieli Lokali. Miejsce zebrania – Dom Kultury Kolorowa – BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI WARSZAWA URSUS ul. Generała Kazimierza Sosnowskiego 16, 02-495 Warszawa, sala na wprost wejścia.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrana.
 3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem z pracy Zarządu.
 7. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Wspólnoty i udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty (Uchwała 1/2019).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu gospodarczego (Uchwałą 2/2019).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie remontów (Uchwałą 3a, 3b, 3c/2019).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu lampy UV, wymiany złoża węgla aktywnego wraz z głowicą oraz niezbędnych ilości soli technologicznej do Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w budynku Wspólnoty (Uchwała 4/2019).
 11. Dyskusja - wolne wnioski. Przedstawienie wniosków przez Komisje Wniosków i Uchwał.
 12. Zamknięcie zebrania.

Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej

„Dzieci warszawy 27A”