Zebranie Walne 2020 i rozliczenie mediów

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 02.03.20. otrzymali do skrzynek pocztowych:

1. Rozliczenie mediów za okres 01.07.19.-31.12.19.

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2019 r.

3. Zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli wraz z projektami uchwał.

4. Nowe naliczenia czynszowe uwzględniające zmianę stawki za wywóz nieczystości.

5. Hasło i login do kartoteki lokalu dostępnej on-line.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 06.03.20. Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”