Rozliczenie mediów za okres 01.07.22. - 31.12.22.

 

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie

pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych

w dn. 02.03.23. otrzymali do skrzynek pocztowych:

 

       Rozliczenie mediów za okres 01.07.22. - 31.12.22.

 

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach

otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 08.03.23. (środa).

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym.

Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki. 

 

Dodatkowy dyżur księgowy w Biurze Wspólnoty będzie miał miejsce

w dn. 07.03.23. (wtorek) w godzinach 18:00-20:00.  


 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 

     „Dzieci Warszawy 27A”