INFORAMCJE

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 29.03.21. otrzymali do skrzynek pocztowych:

 

1.Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2020 r.,
2.Projekty uchwał oraz porządek Zebrania Rocznego,
3.Nowe naliczenia czynszowe uwzględniające zmianę stawki za wywóz nieczystości,

 

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach
otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 31.03.21. (środa).

 

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
    „Dzieci Warszawy 27A”