Głosowanie w drodze indywidualnego zbierania głosów

Informujemy, iż w związku ze złożeniem wniosku z wymaganą ilością 10% udziałów w dn. 16.06.16. rozpoczęto głosowanie w drodze indywidualnego zbierania głosów nad uchwałą 8/2016 ws. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w lokalu usługowym nr 2.

Pełna treść uchwały:

Uchwała 8/2016

W sprawie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w pełnym zakresie (grupa A, B, C) w lokalu użytkowym nr 2 w budynku przy ulicy Dzieci Warszawy 27A w Warszawie użytkowanym przez firmę BIG ADRIANO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000613769, posiadającą NIP 5223060898.

§1

Właściciele lokali wyrażają zgodę na sprzedaż i podawanie wyrobów alkoholowych wyżej wymienionych w lokalu użytkowym nr 2 w budynku przy ul. Dzieci Warszawy 27a w Warszawie.

§2

Uchwałę wykonuje Zarząd Wspólnoty.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zapraszamy do głosowania, codziennie w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty.

Zarząd Wspólnoty (-)