Uwaga!

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 26.02.19. otrzymali do skrzynek pocztowych:

1. Rozliczenie mediów za okres 01.06.18.-31.12.18.,

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2018 r.,

3. Zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli wraz z projektami uchwał.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 04.03.19.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27A”