CAŁKOWITY BRAK WODY

Informujemy, iż w związku z:


1. przeglądem rocznym obu kotłowni,
2. pracami naprawczymi na magistrali głównej,
3. wymianą zaworów w indywidualnych lokalach


w dniu 18 lipca 2023 r. (wtorek) w godz.
08:00-21:30 nastąpi przerwa w dostawie
zimnej i ciepłej wody w całym budynku.


w dniu 19 lipca 2023 r. (środa) w godz. 08:00-
18:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody
w kl. A, B, C i D oraz czasowe wyłączenia
zimnej wody w kl. D oraz kl. F.


Dokładamy starań aby prace zakończyły się o
wskazanej godzinie. Ze względu na złożoność
prac (prace będą wykonywać 4 brygady 2 firm
wykonawczych), na etapie napełniania instalacji
mogą wystąpić nieplanowane zdarzenia, które
spowodują opóźnienie w przywróceniu wody w
budynku.


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”