Mycie garażu

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 01.03.2018 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 02.03.2018 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”