GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMIDnia 29.03.2023 r. odbyło się Roczne
Walne Zebranie Właścicieli Wspólnoty
Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A”.

Informujemy, że w związku z brakiem
kworum, głosowanie prowadzone jest w
drodze indywidualnego zbierania głosów.

Zapraszamy do głosowania nad
uchwałami codziennie w godzinach
otwarcia Biura Wspólnoty.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”