Rozliczenie mediów za I półrocze 2022 r.

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 01.09.22. otrzymali do skrzynek pocztowych:

 

       Rozliczenie mediów za okres 01.01.22. - 30.06.22.

 

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 08.09.22. (czwartek). Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

Dodatkowy dyżur księgowy w Biurze Wspólnoty będzie miał miejsce w dn. 06.09.22. (wtorek) w godzinach 18:00-20:00.  

 

 

 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27A”