Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 30.08.17. otrzymali:

Rozliczenie mediów za okres 01.01.17. – 30.06.17.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 07.09.17.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
           „Dzieci Warszawy 27A”

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 31.08.2017 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G - 01.09.2017 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

W związku z informacjami od Właścicieli o próbach wejścia do lokali przez osoby postronne, zwracamy się do Państwa o zamykanie na klucz drzwi do mieszkań. Prosimy również o zgłaszanie wszelkich podobnych zdarzeń do Biura Wspólnoty.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

      „Dzieci Warszawy 27a”

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 27.07.2017 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 28.07.2017 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Od 25 lipca (wtorek) od godz. 9:00 nastąpi znaczny spadek ciśnienia lub całkowity brak wody na terenie dzielnicy Ursus i gminy Michałowice oraz miast Piastów i Pruszków. Utrudnienia mają związek z modernizacją magistrali wodociągowej w Alejach Jerozolimskich, który prowadzimy w celu poprawy niezawodności pracy sieci.
W celu minimalizacji ilości przerw w dostawach wody prace modernizacyjne będą prowadzone równolegle w dwóch lokalizacjach tj. na odcinkach magistrali od al. Obrońców Warszawy do ul. Spisaka oraz od ul. Żytniej do ul. Reymonta. Na czas przeprowadzenia modernizacji, wodociąg będzie wyłączony z użytku. Ze względu na średnicę przewodu (1 metr) oraz zakres prac realizowanych na blisko 2 kilometrowym odcinku magistrali, planowane przywrócenie dostaw wody powinno nastąpić w ciągu 48 godzin.
Niniejszy komunikat zostanie zaktualizowany 25 lipca (wtorek) ok. godziny 16:00 o bieżącą informację dotyczącą postępu prac modernizacyjnych.
Ze względu na utrudnienia w zaopatrywaniu w wodę, które mogą wystąpić w czasie wykonywanych robót, prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie w domach niezbędnych jej zapasów. Z chwilą wyłączenia magistrali, zostaną uruchomione wszystkie awaryjne stacje uzdatniania wody wraz z ujęciami na terenie dzielnicy Ursus i miasta Pruszkowa.
Beczkowozy zostaną podstawione w następujących lokalizacjach:
•       ul. Skoroszewska przy ul. Chełmońskiego

© 2015 Wspólnota Mieszkaniowa Dzieci Warszawy 27a

Please publish modules in offcanvas position.