Informujemy, że w dn. 9-13.05.16. będą prowadzone głośne prace na balkonach przy wyjeździe od strony kl. G polegające na skuciu warstwy dociskowej. Prace prowadzone będą w godzinach 9:00-17:00. Dokładamy starań aby prace zakończyły się możliwie szybko. Za utrudnienia przepraszamy.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
           „Dzieci Warszawy 27A”

Informujemy, że w związku z ustawieniem rusztowania w narożnym pionie balkonów zajęta zostanie część wyjazdowa z garażu. Ruch w tym miejscu odbywać się będzie tylko po jednym pasie.

 

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
           „Dzieci Warszawy 27A”

Informujemy że w dniach 16-19.05.2016 (poniedziałek – czwartek) będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych lokalach.

Przegląd  będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30 według następującego harmonogramu:

16.05.13 (poniedziałek) – klatka A
17.05.13 (wtorek) – klatka B
18.05.13 (środa) – klatka C
19.04.13 (czwartek) – klatka D

Właściciele którzy nie będą obecni w/w terminach prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu 531 531 630.


W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany będzie dopływ gazu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27a”

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 20.04.2016 (środa)

- część z wjazdem od kl. G – 21.04.2016 (czwartek)

prosimy o parkowanie samochodów
w godzinach 9:00-16:00  na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

W związku z prowadzeniem prac konserwacyjnych w pionach kanalizacyjnych w dniach 6.04-8.04.2016 mogą występować utrudnienia w garażu podziemnym. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

© 2015 Wspólnota Mieszkaniowa Dzieci Warszawy 27a

Please publish modules in offcanvas position.