W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. G – 24.04.2016 (wtorek)

- część z wjazdem od kl. A – 25.04.2016 (środa)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00  na zewnętrznych miejscach parkingowych.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

W piątek (13.05) doszło do awarii magistrali wodociągowej zasilającej aglomerację pruszkowską oraz dzielnice Ursus i Włochy.

Wypływ wody aktualnie nie zagraża bezpieczeństwu i jest pod stałą kontrolą służb technicznych Spółki, które monitorują miejsce zdarzenia. O ile uszkodzenie wodociągu nie ulegnie powiększeniu, stan ten będzie utrzymywany do godzin porannych w najbliższy wtorek. Obecnie prowadzimy przygotowania do jak najszybszego przeprowadzenia naprawy. Decyzja ta podyktowana jest staraniem o minimalizację uciążliwości dla Odbiorców i znajduje oparcie w danych historycznych pozostających w dyspozycji Spółki, które wskazują, że zapotrzebowanie na wodę będzie wtedy znacząco mniejsze niż w czasie weekendu.

W związku z powyższym wyłączenie wodociągu zaplanowane zostało na wtorek, 17 maja o godz. 8:00.

W trakcie prowadzenia prac mieszkańcy Piastowa, Pruszkowa, Michałowic, Reguł oraz dzielnic Ursus i Włochy będą odczuwali spadek ciśnienia lub całkowity brak wody, szczególnie na wyższych kondygnacjach budynków.

Jednocześnie niezwłocznie zostaną uruchomione awaryjne ujęcia wody na terenie Pruszkowa, dlatego ciśnienie wody w kranie może wzrastać w okresach zmniejszonego jej rozbioru przez mieszkańców.

Magistrala o średnicy 1,2 metra, w rejonie awarii położona jest 9 metrów poniżej poziomu gruntu, co wyjątkowo utrudnia naprawę i może wydłużyć czas trwania operacji z uwagi na konieczność wykonania wykopu o głębokości sięgającej do 10 metrów. W związku z powyższym,przewidywany czas naprawy wynosi 24 godziny, z możliwością przedłużenia do 72 godzin, w zależności od miejsca uszkodzenia. Oszacowanie czasu usunięcia awarii będzie możliwe po wykonaniu wykopu i oględzinach perforacji. Pierwsze, przybliżone informacje zostaną podane we wtorek, około godz. 15:00.

Raz jeszcze uprzejmie przepraszamy za niedogodności i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować czas ich występowania.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
           „Dzieci Warszawy 27A”

Informujemy, że w dn. 9-13.05.16. będą prowadzone głośne prace na balkonach przy wyjeździe od strony kl. G polegające na skuciu warstwy dociskowej. Prace prowadzone będą w godzinach 9:00-17:00. Dokładamy starań aby prace zakończyły się możliwie szybko. Za utrudnienia przepraszamy.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
           „Dzieci Warszawy 27A”

Informujemy, że w związku z ustawieniem rusztowania w narożnym pionie balkonów zajęta zostanie część wyjazdowa z garażu. Ruch w tym miejscu odbywać się będzie tylko po jednym pasie.

 

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
           „Dzieci Warszawy 27A”

Informujemy że w dniach 16-19.05.2016 (poniedziałek – czwartek) będzie prowadzony przegląd instalacji gazowej w indywidualnych lokalach.

Przegląd  będzie prowadzony w godzinach 17:30 – 20:30 według następującego harmonogramu:

16.05.13 (poniedziałek) – klatka A
17.05.13 (wtorek) – klatka B
18.05.13 (środa) – klatka C
19.04.13 (czwartek) – klatka D

Właściciele którzy nie będą obecni w/w terminach prosimy o zgłoszenie się do Biura Wspólnoty w celu umówienia przeglądu w dodatkowym terminie bądź o kontakt z numerem telefonu 531 531 630.


W lokalach w których instalacja nie zostanie sprawdzona wstrzymany będzie dopływ gazu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń.”


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27a”

© 2015 Wspólnota Mieszkaniowa Dzieci Warszawy 27a

Please publish modules in offcanvas position.