Dnia 29.03.2017 r. odbyło się Roczne Walne Zebranie Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A”.

Informujemy, że w związku z brakiem kworum, głosowanie nad uchwałami z Zebrania Właścicieli oraz uchwałą 6/2017

ws. wyrażenia zgody na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych kat. A, B i C w restauracji Chata Polska (uchwała głosowana na wniosek poparty 10% udziałów w nieruchomości wspólnej)

prowadzone jest w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Zapraszamy do głosowania codziennie w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
      „Dzieci Warszawy 27A”

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 30.03.2017 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 31.03.2017 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

„W związku z awarią magistrali wodociągowej w Alejach Jerozolimskich na wysokości ulicy Regulskiej, w dniu 21 marca (wtorek) od godz. 9:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie Pruszkowa, Piastowa i Reguł oraz obniżone ciśnienie w dzielnicy Ursus.

W celu usunięcia awarii konieczne jest wyłączenie magistrali z eksploatacji. Prace naprawcze będą prowadzone w trybie ciągłym, natomiast, ze względu na średnicę przewodu (0,7 m), konieczność precyzyjnej lokalizacji i określenia charakteru uszkodzeń oraz wysoki poziom wód gruntowych występujący w okresie wiosennym, operacja jest bardzo skomplikowana technicznie.

W związku z powyższym, przewidywany czas naprawy wynosi 48 godzin, z możliwością przedłużenia do 72 godzin, w zależności od miejsca i stopnia uszkodzenia przewodu. Bardziej precyzyjne oszacowanie czasu usunięcia awarii będzie możliwe po wykonaniu wykopu i oględzin magistrali. Pierwsze, przybliżone informacje zostaną podane we wtorek, 21 marca, około godz. 15.”

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 16.03.17. otrzymali do skrzynek pocztowych:

1.Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2016 r.,

2.Zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli wraz z projektami uchwał,

3.Informację o podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów uchwałach 7/2016 oraz 8/2016.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 21.03.17.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”

© 2015 Wspólnota Mieszkaniowa Dzieci Warszawy 27a

Please publish modules in offcanvas position.