Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 16.03.17. otrzymali do skrzynek pocztowych:

1.Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2016 r.,

2.Zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli wraz z projektami uchwał,

3.Informację o podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów uchwałach 7/2016 oraz 8/2016.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 21.03.17.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 28.02.17. otrzymali:

Rozliczenie mediów za okres 01.07.16. – 31.12.16.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 07.03.17.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
           „Dzieci Warszawy 27A”

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu

- część z wjazdem od kl. A – 22.02.2017 (środa)

- część z wjazdem od kl. G – 23.02.2017 (czwartek)

      prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
      9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

        Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

     „Dzieci Warszawy 27A”

Informujemy, że brak ciepła i ciepłej wody w dniu 16.02.17. spowodowany był usterką leżącą po stronie dostawcy paliwa gazowego.

Uszkodzeniu uległ reduktor ciśnienia w punkcie przyłączenia do sieci. Dnia 17.02.17. (piątek) w godzinach 09:00-14:00 mogą wystąpić zakłócenia w dostawie ciepłej wody i ciepła do lokali wynikające z konieczności wymiany niesprawnego urządzenia.

Administracja (-)

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 26.01.2017 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 27.01.2017 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

© 2015 Wspólnota Mieszkaniowa Dzieci Warszawy 27a

Please publish modules in offcanvas position.